Polityka prywatności

Ostatnia zmiana 25 maja 2018

Administrator danych

Administratorem danych są Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński, Nisko 37-400 Dębinki 43.

Kontakt

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres biuro@jaslan.pl lub pisemnie na adres Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński, Nisko 37-400 ul. Dębinki 43.

Cel, zakres przetwarzania i okres przechowywania

Jeśli korzystasz z programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" to przetwarzany jest jedynie numer NIP, który podawany jest w celu rejestracji oraz wydania licencji. Nie przetwarzane są żadne inne dane, które wprowadzane są do programu - w szczególności dane kontrahentów, właścicieli, wspólników i pracowników. Przetwarzanie numeru NIP ma na celu realizację usługi i zabezpieczenie praw do wykorzystania licencji, oraz w celu możliwości wydania duplikatu licencji. Podstawą prawną przetwarzania numeru NIP jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw. Podanie numeru NIP jest obowiązkowe w celu realizacji usługi. Numer NIP będzie przechowywany jeden rok od momentu zakończenia ważności licencji. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jeśli korzystasz z pomocy technicznej programu w formie poczty elektronicznej to przetwarzane mogą być dane zawarte w mailu tylko w zakresie którego dotyczy mail. Przetwarzanie danych pozwala na świadczenie usług pomocy technicznej zgodnie z umową licencyjna programu. Przekazywane informacje przy użyciu poczty elektronicznej są dobrowolne. Przesłane dane przetwarzane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług pomocy technicznej programu. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu zamknięcia zgłoszenia pomocy technicznej, lub w przypadku braku informacji zwrotnej nie dłużej niż 3 miesiące od momentu ostatniej korespondencji. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

Jeśli korzystasz z pomocy zdalnej programu w formie "pulpitu zdalnego" to przetwarzane są udostępnione dane na pulpicie zdalnym w celu realizacji usługi pomocy. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane przetwarzane mogą być jedynie w zakresie i w czasie trwania sesji pomocy zdalnej. Korzystanie z pomocy w formie "pulpitu zdalnego" jest dobrowolne.

Okres przetwarzania danych dla wszystkich celów przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą być przekazane firmom współpracującym w zakresie rozwoju oprogramowania Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" jako podmiotom przetwarzającym, wykonującym obsługę klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji pomocy technicznej programu w związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje szereg uprawnień:

  • uzyskanie informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie dane są przetwarzanie,
  • żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (jeżeli nie wpływa to na jakość oferowanej usługi),
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego (w Polsce Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa 00-193 Stawki 2),