JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" Mała Księgowość \

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Bez żadnych limitów

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB. Rozliczenie Roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i inne. Formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, IFT-2, IFT-2R i inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
OCR
Automatyczne wprowadzanie dokumentów księgowych na podstawie skanów dokumentów, plików PDF i obrazów.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

149 zł
za rok*

 • wszystkie funkcjonalności
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

349 zł
za rok*

 • wszystkie funkcjonalności
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

649 zł
za rok*

 • wszystkie funkcjonalności
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2023.11.3

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2023.11.3  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 0a cd 0b 8f 41 ea 50 83 35 d9 7f 4a 9e 79 04 35

 • !Zmieniono sposób wykonywania archiwum dziennego. Archiwum dzienne NIE będzie zawierać załączników PDF oraz obrazów,
 • Dodano realizacje zamówień internetowych wystawianych w walutach,
 • Dodano możliwość wysyłania na mail informacji o zakończonym okresie księgowym,

Uaktualnienie 2023.11.2  lub jako zip

MD5: 1a 00 03 6a b4 98 e3 99 b1 ea 8d 75 bd 17 26 4b

 • !Zmieniono sposób wyświetlania załączników PDF (tam gdzie to możliwe załączniki PDF konwertowane są na obraz, opcja: Administracja\Ustawienia\Opcje -> Księgowość\OCR),
 • Poprawiono daty w importowanych dokumentach (problem dotyczył tylko tych firm, w których nie otwierane były opcje importowania),
 • Poprawiono przy "Zakańczaniu okresu księgowego" przesyłanie kwot w przypadku korekt,

Uaktualnienie 2023.11.1  lub jako zip

MD5: 08 c5 6a 1f 75 38 55 c1 6e 2b 04 0f c6 e6 90 c5

 • Dodano formularz PIT-8AR (13),
 • Dodano formularz PIT-4R (13),
 • Dodano zapisywanie uwag do faktury KSeF,
 • Dodano przy zakładaniu nowego roku księgowego automatyczne uzupełnienie podstaw składek ZUS właściciela/wspólnika na podstawie informacji z ostatniego miesiąca roku poprzedzającego,
 • Dodano wizualizację faktur KSeF do plików PDF,
 • Dodano obsługę zapamiętywania rozmiaru i położenia głównego okna również dla okna serwera,
 • Dodano do "Zakończenia okresu księgowego" zapisywanie plików XML dla plików JPK, e-deklaracji, ZUS DRA oraz plików UPO,
 • Poprawiono w fakturowaniu dokumentu WZ/PZ, "artefakty" na ekranie,
 • Usunięto powiadomienie przy zmianie roku księgowego "Zmieniono rok księgowy na NNNN",

Uaktualnienie 2023.10.2  lub jako zip

MD5: 05 6a 0e b8 e3 d5 bc 2c 56 0a 32 58 5a 85 88 6c

 • Poprawiono możliwość minimalizowania okna na niektórych konfiguracjach (regresja 2023.10.1),
 • Poprawiono zapis faktur do KSeF przy użyciu przycisku "Zapisz" z poza funkcji okna KSeF,

Uaktualnienie 2023.10.1  lub jako zip

MD5: 95 de 6a a6 87 05 bb 85 25 5f f8 a7 01 48 0b fc

 • Poprawiono zapis faktur do KSeF przy użyciu przycisku "Zapisz" z poza funkcji okna KSeF,

Uaktualnienie 2023.9.1  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 9f a9 1f c1 6d f2 be fc ca 60 15 52 6f fd 92 d6

  Uaktualnienie 2023.8.2  lub jako zip

  MD5: 44 49 f1 0d 86 db a2 09 34 fb be 31 39 5f af 2a

  • Dodano dla wydruku faktur końcowych informacje "Faktura końcowa",
  • Dodano dla wirtualnej diety zagranicznej możliwość wprowadzenia według "Kierowca międzynarodowy - kwota",
  • Zmieniono, odwrócono kolejność w oknie "Drukowanie i wysyłanie e-mailem wystawionych faktur", tak aby przy wyborze sortowania według kolumny "Stan" faktury nie wysłane znajdowały się na dole ekranu,
  • Poprawiono wydruk listy płac (w niektórych przypadkach zawsze drukowani byli pracownicy na oddzielnych stronach) (regresja 2023.8.1),
  • Poprawiono działanie programu (zbiorcze poprawki stabilności dla zmian w wersji 2023.8.1),

  Uaktualnienie 2023.8.1  lub jako zip

  MD5: c1 20 05 65 2f f7 85 12 9d 98 24 6d a8 c0 68 c4

   Uaktualnienie 2023.6.2  lub jako zip

   Wersja rozwojowa

   MD5: 8e a0 cf a2 6f bf 8d 5a f7 16 f2 b8 12 18 a5 52

    Uaktualnienie 2023.6.1  lub jako zip

    MD5: 43 67 d0 56 21 e6 94 7b 24 89 a4 d0 2c 67 cf e4

    • Dodano możliwość zdefiniowania do 10 sklepów e-commerce w module "Zestawienie zamówień internetowych",
    • Dodano szybką realizacje zamówienia w oknie zestawienia zamówień internetowych,
    • Dodano możliwość realizacji wielu zamówień w zestawieniu zamówień internetowych,
    • Dodano obsługę w DRA/RCA wstecznej zmiany formy opodatkowania z PIT-5L na PIT-5 (w danych właściciela/wspólnika należy zaznaczyć w poprzednim roku, że rozlicza się PIT-5),
    • Dodano możliwość importowania z plików CSV zawartości tabel płac: Składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, Dodatki i potrącenia,
    • Dodano możliwość masowej zmiany konta księgowego oraz opisu zdarzenia gospodarczego dla wybranych dokumentów w oknie importowania,
    • Dodano przy importowaniu plików JPK_FA dla ryczałtu - odnajdywanie stawek ryczałtu na podstawie danych zdefiniowanych w kartotece towarów,
    • Dodano wartość brutto w tabeli zestawienia zamówień,
    • Przywrócono ustawienie "Obliczaj ubezpieczenie zdrowotne automatycznie" - ustawienie jest jednakże wyłączone domyślnie przy każdy, otwarciu okna edycji. Włączenie obliczeń może spowodować utratę wcześniejszych obliczeń np. spowodowanych dopłatami rocznej składki zdrowotnej,
    • Poprawiono/Zmieniono aby przy wyszukiwania osoby fizycznej w poprzednim roku dla rozliczenia rocznego składki zdrowotnej w przypadku JDG nie porównywał danych osoby fizycznej,
    • Poprawiono edycję plików JPK importowanych z Symfonii - po zmianie przestrzeni nazw w Symfonii nie można było edytować plików w JPK - zmiana nie była zapisywana,
    • Poprawiono aby wysyłany ZUS DRA na platformę mk.app w pierwszej kolejności pobierany był z wyeksportowanych plików KEDU,

    Kalkulatory

    Poniżej zamieszczamy kalkulatory pomocne do weryfikacji sposobu wykonywania obliczeń:

    Do uruchomienia kalkulatorów wymagane jest posiadanie oprogramowania Microsoft Excel lub kompatybilnego odczytującego pliki XLSX.

    Wszystkie kalkulatory przygotowujemy przy użyciu Excela tak aby umożliwić prześledzenie sposobu obliczeń.

    W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu kalkulatorów prosimy o kontakt.

    Pakiet mobilności sposób obliczenia wynagrodzenia netto z uwzględnieniem Wirtualnej Diety Zagranicznej.

    Obliczenie podstawy zdrowotnego 2023 dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

    Obliczenie podstawy zdrowotnego 2022 dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

    Podatki, składki i daniny dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jaki sposób rozliczenia w 2023 jest najkorzystniejszy?

    Skontaktuj się z nami

    Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

    604 814 422

    biuro@jaslan.pl