JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" Mała Księgowość \

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Bez żadnych limitów

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB. Rozliczenie Roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i inne. Formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, IFT-2, IFT-2R i inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
OCR
Automatyczne wprowadzanie dokumentów księgowych na podstawie skanów dokumentów, plików PDF i obrazów.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

119 zł
za rok*

 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

299 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

599 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2023.9.1

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2023.9.1  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 9f a9 1f c1 6d f2 be fc ca 60 15 52 6f fd 92 d6

 • Dodano "dowolny" sposób rozliczenia dla wirtualnej diety. W tym sposobie można dowolnie podać kwoty obniżenia podstawy ubezpieczeń oraz zwolnienia od podatku dochodowego,

Uaktualnienie 2023.8.2  lub jako zip

MD5: 44 49 f1 0d 86 db a2 09 34 fb be 31 39 5f af 2a

 • Dodano dla wydruku faktur końcowych informacje "Faktura końcowa",
 • Dodano dla wirtualnej diety zagranicznej możliwość wprowadzenia według "Kierowca międzynarodowy - kwota",
 • Zmieniono, odwrócono kolejność w oknie "Drukowanie i wysyłanie e-mailem wystawionych faktur", tak aby przy wyborze sortowania według kolumny "Stan" faktury nie wysłane znajdowały się na dole ekranu,
 • Poprawiono wydruk listy płac (w niektórych przypadkach zawsze drukowani byli pracownicy na oddzielnych stronach) (regresja 20923.8.1),
 • Poprawiono działanie programu (zbiorcze poprawki stabilności dla zmian w wersji 2023.8.1),

Uaktualnienie 2023.8.1  lub jako zip

MD5: c1 20 05 65 2f f7 85 12 9d 98 24 6d a8 c0 68 c4

  Uaktualnienie 2023.6.2  lub jako zip

  Wersja rozwojowa

  MD5: 8e a0 cf a2 6f bf 8d 5a f7 16 f2 b8 12 18 a5 52

   Uaktualnienie 2023.6.1  lub jako zip

   MD5: 43 67 d0 56 21 e6 94 7b 24 89 a4 d0 2c 67 cf e4

   • Dodano możliwość zdefiniowania do 10 sklepów e-commerce w module "Zestawienie zamówień internetowych",
   • Dodano szybką realizacje zamówienia w oknie zestawienia zamówień internetowych,
   • Dodano możliwość realizacji wielu zamówień w zestawieniu zamówień internetowych,
   • Dodano obsługę w DRA/RCA wstecznej zmiany formy opodatkowania z PIT-5L na PIT-5 (w danych właściciela/wspólnika należy zaznaczyć w poprzednim roku, że rozlicza się PIT-5),
   • Dodano możliwość importowania z plików CSV zawartości tabel płac: Składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, Dodatki i potrącenia,
   • Dodano możliwość masowej zmiany konta księgowego oraz opisu zdarzenia gospodarczego dla wybranych dokumentów w oknie importowania,
   • Dodano przy importowaniu plików JPK_FA dla ryczałtu - odnajdywanie stawek ryczałtu na podstawie danych zdefiniowanych w kartotece towarów,
   • Dodano wartość brutto w tabeli zestawienia zamówień,
   • Przywrócono ustawienie "Obliczaj ubezpieczenie zdrowotne automatycznie" - ustawienie jest jednakże wyłączone domyślnie przy każdy, otwarciu okna edycji. Włączenie obliczeń może spowodować utratę wcześniejszych obliczeń np. spowodowanych dopłatami rocznej składki zdrowotnej,
   • Poprawiono/Zmieniono aby przy wyszukiwania osoby fizycznej w poprzednim roku dla rozliczenia rocznego składki zdrowotnej w przypadku JDG nie porównywał danych osoby fizycznej,
   • Poprawiono edycję plików JPK importowanych z Symfonii - po zmianie przestrzeni nazw w Symfonii nie można było edytować plików w JPK - zmiana nie była zapisywana,
   • Poprawiono aby wysyłany ZUS DRA na platformę mk.app w pierwszej kolejności pobierany był z wyeksportowanych plików KEDU,

   Uaktualnienie 2023.5.3  lub jako zip

   Wersja rozwojowa

   MD5: 92 3f d6 44 ef 9d 79 4c 51 0d 4b aa 91 7d 3e ef

    Uaktualnienie 2023.5.2  lub jako zip

    MD5: 58 97 c9 df ac 1b 4c ab 8e a6 a4 3c 41 0b 73 9d

    • Poprawiono uwzględnianie inwentaryzacji w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej - inwentaryzacje śród roczne będą całkowicie pomijane,
    • Poprawiono roczne rozliczenie składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt w nowym roku,
    • Poprawiono roczne rozliczenie składki zdrowotnej dla pobierania danych z wielu działalności,

    Uaktualnienie 2023.5.1  lub jako zip

    MD5: dc 7f 19 31 d6 b7 b9 25 4b c3 cb 66 2f 1b 29 8e

    • Dodano obsługę Rozliczenie rocznego składki zdrowotnej,
    • Dodano możliwość eksportowania zestawienia KEDU 5.5 do ZUS,
    • Dodano możliwość tworzenia przelewów bezpośrednio z formularzy VAT-8, VAT-9M,
    • Dodano ostrzeżenie w module płac jeżeli naliczana jest składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla osób które ukończyło odpowiednio 60 lub 55 rok życia,
    • Dodano zmienione stawki VAT dla Luksemburgu obowiązujące od 1 stycznia 2022,
    • Zmieniono aby Fundusz Emerytur Pomostowych nie był domyślnie wybrany nawet przy naciśnięciu zaznacz wszystkie składki,
    • Zmieniono przy wprowadzaniu dokumentów "Rodzaj rozliczenia" na "Rodzaj rozrachunku",
    • Zmieniono aby przy pobieraniu danych z wielu działalności nie były importowane składki społeczne i zdrowotne do odliczenia - zapobiega to problemom, gdy zdrowotne było obliczane dla właściciela w dwóch firmach,
    • Zmieniono wypełniania DRA za okres gdy działalność jest zawieszona lub za okres z przed rozpoczęcia działalności - w ogóle nie wypełniana jest sekcja z składką zdrowotną (i tak nie powinno się wypełniać deklaracji za ten okres),

    Uaktualnienie 2023.4.2  lub jako zip

    Wersja rozwojowa

    MD5: 8d e8 36 c7 ae 36 37 62 26 ce 35 a0 52 51 25 7d

     Uaktualnienie 2023.4.1  lub jako zip

     MD5: 0d bd f0 71 8b 8d af 0e d5 45 23 e3 5c 19 72 81

     • !Poprawiono błąd w efekcie którego dane z formularza z poprzedniego roku mogły zapisać się w nowym roku (w przypadku korzystania z przycisku "Zmień" w ostrzeżeniu o nie najnowszym roku księgowym gdy otwarty był np. formularz PIT-5). W celu zniwelowania efektów problemu należny w nowym roku przeliczyć PIT-5 na bieżąco,
     • Dodano nowy formularz DRA, który będzie obowiązywał od 1 maja 2023,
     • Dodano możliwość prowadzenia ewidencji przychodów na potrzeby najmu w przypadku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w jednym programie,
     • Dodano pobieranie kursów średnich z NBP za pośrednictwem API http://api.nbp.pl/,
     • Dodano nowe schematy dla deklaracji PIT-37(29) oraz PIT-36(30) w wersji schematu 2-0 (Zapisywanie odrębnie załączników podatnika oraz małżonka w oddzielnych strukturach),
     • Dodano opcję umożliwiającą wybór liczby lat pokazywanych dokumentów w terminarzu należności (domyślnie ostatnich 5 lat),
     • Dodano możliwość filtrowania dokumentów produkcji według towarów,
     • Dodano w Rozliczeniu Rocznym 2022 w załączniku PIT/D możliwość wprowadzenia danych małżonka w przypadku rozliczania się indywidualnego,
     • Dodano opcję dla sprzedaży według ostatniej ceny kontrahenta - "ostatnią cenę dla kontrahenta szukaj do N lat wstecz" (domyślnie ostatnie 2 lata) - pomoże to ograniczyć zakres, w którym przeszukiwane są ceny oraz przyśpieszy wyszukiwanie,
     • Dodano opcję przy wyborze towarów i usług aby widać było pozycje z wszystkich magazynów (Magazyn i sprzedaż\Faktury\Pozycje\Przy wyborze towaru/usługi pokaż tylko obecny magazyn),
     • Zmieniono, że jeżeli w deklaracji VIU-DO korekta jest wykazywana do sprzedaży w tym samym kwartale - to nie wykazywana jest w deklaracji jako korekta,
     • Zmieniono w szybkiej zmianie miesiąca księgowego, aby pierwszy przycisk przenosił do grudnia poprzedniego roku,
     • Zmieniono, powiększono domyślnie wielkość formularzy o 20%,
     • Poprawiono wydruk paragonów do faktur końcowych w przypadku korzystania z drukarki podłączonej do serwera, która ma możliwość wysyłania informacji o zaliczkach - do tej pory stacja kliencka nie znała możliwości drukarki i wysyłała polecenia do drukowania paragonu bez informacji o zaliczkach zmniejszających wartość,
     • Poprawiono prędkość działania terminarza zobowiązań oraz terminarza należności dla wersji z bazą danych SQL,
     • Poprawiono w module płac w pakiecie mobilności obliczanie składek społecznych i zdrowotnych w przypadku, gdy wypłacane są dwie płace z dwoma wirtualnymi dietami zagranicznymi w tym samym miesiącu,
     • Poprawiono uwzględnienie numeru referencyjnego na podglądzie wysłanej deklaracji IFT-2/IFT-2R,
     • Poprawiono PIT-WZ - w przypadku więcej niż jednego załącznika sumy poszczególnych sekcji mogły być nie zawarte w wysyłanej e-deklaracji,
     • Poprawiono pominięcie w liczbie porządkowej jednego numeru w przypadku przekroczenia limitu 100 000 w najmie prywatnym w ewidencji przychodów,
     • Poprawiono pobieranie kursów NBP przy wykorzystaniu api.nbp.pl dla kursów z przelicznikiem. Kurs podawany w API jest za jedną walutę w przeciwieństwie do tabel w których podawany był np. za 100,

     Kalkulatory

     Poniżej zamieszczamy kalkulatory pomocne do weryfikacji sposobu wykonywania obliczeń:

     Do uruchomienia kalkulatorów wymagane jest posiadanie oprogramowania Microsoft Excel lub kompatybilnego odczytującego pliki XLSX.

     Wszystkie kalkulatory przygotowujemy przy użyciu Excela tak aby umożliwić prześledzenie sposobu obliczeń.

     W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu kalkulatorów prosimy o kontakt.

     Pakiet mobilności sposób obliczenia wynagrodzenia netto z uwzględnieniem Wirtualnej Diety Zagranicznej.

     Obliczenie podstawy zdrowotnego 2023 dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

     Obliczenie podstawy zdrowotnego 2022 dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

     Podatki, składki i daniny dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jaki sposób rozliczenia w 2023 jest najkorzystniejszy?

     Skontaktuj się z nami

     Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

     604 814 422

     biuro@jaslan.pl