JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" Mała Księgowość \

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Bez żadnych limitów

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB. Rozliczenie Roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i inne. Formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, IFT-2, IFT-2R i inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
OCR
Automatyczne wprowadzanie dokumentów księgowych na podstawie skanów dokumentów, plików PDF i obrazów.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

119 zł
za rok*

 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

299 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

599 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2023.3.2

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2023.3.2  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 1f 5b a1 89 f0 3d 97 19 57 3b 72 e1 77 ea fe ca

 • Dodano możliwość prowadzenia ewidencji przychodów na potrzeby najmu w przypadku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w jednym programie,
 • Dodano pobieranie kursów średnich z NBP za pośrednictwem API http://api.nbp.pl/,

Uaktualnienie 2023.3.1  lub jako zip

MD5: 0c 04 70 56 4b 5c 25 11 1e 91 42 cd 9f 93 69 be

 • Dodano wizualne wyróżnienie wybranego miesiąca na pasku nad tabelką tam gdzie brakowało tego rozwiązania (głównie moduł środków trwałych oraz płac),
 • Dodano możliwość dla PIT-28(25) dodania w załączniku PIT/O(27) informacji o dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+,
 • Dodano w opcjach możliwość wyboru daty rachunku (albo ostatni dzień miesiąca, albo zgodny z datą wypłaty),
 • Dodano obsługę kółka przewijania myszki dla Rozliczenia Rocznego do przewijania zawartości formularza,
 • Dodano kolumnę z podstawą składki na ubezpieczenie społeczne w karcie przychodów pracownika,
 • Poprawiono pobieranie kursów z NBP dla systemów operacyjnych Windows 7 i wcześniejszych (przy zastosowanym obejściu nie możemy dać gwarancji na rozwiązanie - należy rozważyć zmianę systemu operacyjnego na nowszy),
 • Poprawiono import stawek obniżonych dla dokumentów OSS z pliku INI (do tej pory nie były importowane),
 • Zmieniono tworzenie e-deklaracji dla Rozliczenia Rocznego w sekcji "Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty" - jeżeli kraj siedziby banku zostanie podany jako "Polska", nie będzie on załączany w e-deklaracji mimo występowania na wydruku formularzu.
 • Usunięto w załączniku PIT/O(27) kreator odliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet - wprowadzenie danych bezpośrednio do formularza umożliwi lepsze zarządzanie kwotą w przypadku konieczności podziału pomiędzy podatnikiem, a małżonkiem,

Uaktualnienie 2023.2.6  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: a2 e5 da b5 f0 75 07 be 48 b5 75 69 54 8b 4b 57

  Uaktualnienie 2023.2.5  lub jako zip

  MD5: 24 27 49 17 ba 8a d3 23 03 3b 91 52 17 af 0d 78

  • Dodano obsługę podpisu elektronicznego KIR COPE SZAFIR (nowe karty) dla systemu operacyjnego Windows 7,
  • Dodano możliwość importu podglądu faktur sprzedaży importowanych z Portalu Klienta (tylko dla nowo wystawionych faktur),
  • Dodano obsługę ograniczenia podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
  • Poprawiono błąd wypełniania ZUS DRA z zaznaczoną opcją "Aktualizacja wielu działalności" za styczeń i pojawiania się zbyt dużej liczby ekranów z podaniem kwoty dochodu w przypadku firm dla których nie było utworzonego roku poprzedniego (program błędnie zakładał, że mógł pobierać z niej dane wspólnika),
  • Poprawiono aby dochód do obliczenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w styczniu był 0.00 w przypadku przejścia z Ewidencji Przychodów na PKPiR (tylko w niektórych przypadkach było to nie uwzględniane),

  Uaktualnienie 2023.2.4  lub jako zip

  MD5: ff ec 34 86 14 17 29 e1 e1 b9 63 c2 7d 8f 5b 98

  • Dodano możliwość podania dochodu z miesiąca poprzedniego w trakcie wypełniania ZUS DRA, ZUS RCA jeżeli w programie nie ma danych dotyczących poprzedniego miesiąca - np. wypełnianie DRA za styczeń przy rozpoczęciu pracy z programem,
  • Dodano możliwość wydrukowania telefonu, e-mail kontrahenta na fakturach,
  • Dodano możliwość kopiowania załączników do dokumentów do katalogu tymczasowego (rozwiązuje problem szarej/czarny plamy zamiast załącznika w niektórych instalacjach programu),
  • Zmieniono aby inwentaryzacja grudnia była uwzględniana w ZUS DRA zawsze gdy wybrana jest opcja "Uwzględniaj inwentaryzację" przy wypełnianiu ZUS DRA, bez znaczenia czy w danych właściciela zaznaczone jest "Uwzględniaj inwentaryzację końcową grudnia",
  • Zmieniono sposób importowania składek zdrowotnych do PIT-28(25) - importowana będzie zaokrąglona w dół połowa sumy składek zapłaconych, zamiast sumy kwot odliczonych w roku (kwestia zaokrągleń),

  Uaktualnienie 2023.2.3  lub jako zip

  MD5: 47 a3 0d e0 18 34 e2 cc f2 bd 42 d8 8f b1 91 06

  • !Poprawiono/zmieniono pobieranie kursów walut z NBP - proszę sprawdzić używane kursy od 1 lutego (w związku z wprowadzeniem CDN Imperva - zapewne jako odpowiedź na ataki DDoS na strony NBP),
  • Dodano możliwość utworzenia umowy o pracę z wykazywanym przychodem z działalności - w organach prawnych,

  Uaktualnienie 2023.2.2  lub jako zip

  MD5: 6d ce 40 70 26 6e f4 f8 d5 7e 9f 1c 34 7f 27 b7

  • Dodano obsługę obliczania podstawy zdrowotnej w przypadku zmiany sposobu opodatkowania,
  • Poprawiono aby dla karty podatkowej podstawa zdrowotnej obliczana była według wskaźników z danego roku kalendarzowego nie składkowego,
  • Poprawki zbiorcze w Rozliczeniu Rocznym 2022,

  Uaktualnienie 2023.2.1  lub jako zip

  MD5: 67 15 63 1f a7 af 9c 2a de 28 4e 0d 1d ae 73 e9

  • Dodano Rozliczenie Roczne 2022 PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 z wybranymi załącznikami,
  • Dodano do wydruku karty przychodów "Ubezpieczenie społeczne do odliczenia" - głównie dla pakietu mobilności,
  • Dodano w kartotece pracowników przycisk do szybkiego podglądu/wydruku karty przychodów pracownika bez konieczności wchodzenia w edycję pracownika,
  • Dodano w PIT-11 przycisk "obliczenia" do szybkiego wydruku/podglądu karty pracownika,
  • Dodano możliwość filtrowania dokumentów księgowych według podlegania/nie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • Dodano opcję dla list płac pozwalającą określić w jaki sposób obliczać płace w przypadku wielu płac/wypłat w tym samym miesiącu (narastająco czy oddzielnie),
  • Dodano ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci do modułu płac (do oznaczenia w kartotece pracowników oraz płacach),
  • Dla JPK_V7M/K dodano scalanie tych samych dokumentów (numer, data, kontrahent) o przeciwnych kwotach jeżeli mają różne rodzaje transakcji - w celu lepszego i łatwiejszego wykazywania przeksięgować pomiędzy różnymi typami transakcji np. przeksięgowanie z transakcji krajowej na transakcję poza terytorium kraju,
  • Zmieniono dla PIT-11 wyboru wielu pracowników aby dane adresowe oraz urząd skarbowy w przypadku wielu umów jednego pracownika, pobierane były z ostatniej umowy,

  Uaktualnienie 2023.1.5  lub jako zip

  Wersja rozwojowa

  MD5: 2d 2d df 16 a5 ee 20 d0 7e 0f 4c d4 4e 69 2f 12

   Uaktualnienie 2023.1.4  lub jako zip

   MD5: fa d9 b0 13 8a d9 9c 70 26 ea d7 1c 2c 2b 1a fe

   • !Wycofano zmianę - Zmieniono w metodzie kasowej VAT, aby jeżeli zapłata za dokument jest wprowadzana przed datą wystawienia dokumentu, to zapis w ewidencji VAT jest uwzględniony nie wcześniej niż w dacie dokumentu,
   • Poprawiono obliczanie PIT-5 dla kwot przychodów lub kosztów przekraczających 100 000 000 zł,
   • Poprawiono wykazywanie w PIT-11 składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników przy wyliczaniu pakietu mobilności - wykazywane są składki odliczane od dochodu, zamiast błędnie wykazywanych wcześniej składek zapłaconych - sytuacja występuje tylko, gdy podstawa ubezpieczenia emerytalnego i rentowego jest większa niż przychód podlegający ubezpieczeniu społecznemu po zastosowaniu zwolnień,
   • Poprawiono w PIT-11 dla osób współpracujących aby nie była wykazywana kwota ubezpieczenia zdrowotnego,
   • Dodano przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku 2022 - 6965,94 zł (do obliczenia podstawy zdrowotnego dla ryczałtowców),
   • Dodano w PIT-11 opcję wypełniania informacji o kosztach uzyskania przychodów tylko i wyłącznie jeżeli koszty uzyskania przychodów są wypełnione,
   • Dodano do kartoteki towarów internetowych możliwość wyboru kolumny do Kodu/indeksu (obecnie tylko BaseLinker),
   • Dodano w statystykach Biura Rachunkowego kolumnę "Razem" do podsumowania całego roku,
   • Dodano schemat e-deklaracji PIT-8AR (12) 2-0E (brak zmian, tylko sprawa techniczna),
   • Poprawiono wysyłanie e-deklaracji przy użyciu podpisu zewnętrznego jeżeli podpis zewnętrzny generował pliki XML z podziałami wierszy,

   Kalkulatory

   Poniżej zamieszczamy kalkulatory pomocne do weryfikacji sposobu wykonywania obliczeń:

   Do uruchomienia kalkulatorów wymagane jest posiadanie oprogramowania Microsoft Excel lub kompatybilnego odczytującego pliki XLSX.

   Wszystkie kalkulatory przygotowujemy przy użyciu Excela tak aby umożliwić prześledzenie sposobu obliczeń.

   W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu kalkulatorów prosimy o kontakt.

   Pakiet mobilności sposób obliczenia wynagrodzenia netto z uwzględnieniem Wirtualnej Diety Zagranicznej.

   Obliczenie podstawy zdrowotnego dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

   Podatki, składki i daniny dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jaki sposób rozliczenia w 2022 jest najkorzystniejszy?

   Skontaktuj się z nami

   Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

   604 814 422

   biuro@jaslan.pl