JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Rozliczenie Roczne. VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

89 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

179 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

359 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2020.9.3

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2020.9.3  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 48 73 86 29 1f fd 24 82 c1 ea fd bc 0a 43 f3 21

 • Dodano e-deklarację PIT-4R(9) w wersji 1-2E,
 • Zmieniono domyślne ustawienie opcji "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" na "Tak" dla wszystkich użytkowników niezależnie od obecnie skonfigurowanej opcji,
 • Zmieniono aby pobierane z rejestru kontrahentów email oraz telefon były wprowadzane do danych kontrahenta jedynie gdy nie podano wcześniej tych danych,
 • Poprawiono wybór formularza RZA zamiast RCA w przypadku gdy za pracownika opłacane są składki wyłącznie zdrowotne oraz fundusz pracy,
 • Poprawiono możliwość wyboru opcji PPK,
 • Poprawiono pokazywanie VAT-UE(5) z zestawienia e-deklaracji dla miesięcy sierpień-grudzień,
 • Poprawiono generowanie plików JPK_PKPIR - zamiast daty dokumentu zdarzenia gospodarczego powinna być data zdarzenia gospodarczego,

Uaktualnienie 2020.9.2  lub jako zip

MD5: eb b2 05 62 49 c0 0d 84 fd 47 1c ab ed 76 0c 28

 • Dodano uwzględnienie opcji "Ukryj wartości zerowe w tablicach" dla okna kartoteki towarów oraz wyboru towaru (dotyczy stanu towaru),
 • Dodano możliwość wybrania średniej wielkości paska narzędzi (oprócz małej i dużej dostępnej obecnie),
 • Poprawiono aby przy wprowadzaniu dokumentu księgowego i przechodzeniu pomiędzy polami klawiszem ENTER, program nie zatrzymywał się na przycisku "OCR",
 • Poprawiono rozpoznawanie systemowej rozdzielczości DPI,

Uaktualnienie 2020.9.1  lub jako zip

MD5: 5a 05 48 f8 58 02 da e3 ad b7 90 0b 4d 1b 4d f5

 • Dodano możliwość utworzenia plików JPK_V7M, JPK_V7K,
 • Dodano dodatkowo pobieranie z rejestru REGON następujących danych: województwo, powiat, gmina, email, telefon, data rozpoczęcia działalności,
 • Dodano możliwość określenia "Domyślnego trzeciego członu numeru paragonu" odrębnego niż dla faktur,
 • Dodano możliwość utworzenia przelewów na podstawie listy płac z możliwością ich wyeksportowania do pliku ELIXIR,
 • Dodano automatyczną zmianę stanu zaksięgowania dokumentu magazynowego/sprzedaży podczas usuwania dokumentu księgowego,
 • Dodano obsługę kartoteki towarów internetowych dla sklepu BaseLinker,
 • Dodano możliwość zmiany niektórych parametrów dla wielu pozycji kartoteki towarów,
 • Ułatwiono dokonywanie korekty podatku należnego oraz podatku naliczonego za pomocą przycisku "Zły dług",
 • Zmieniono zachowanie pokazywania sum dla ewidencji VAT - od października 2020 faktury oznaczone jako "FP - Faktura do paragonu" nie będą uwzględniane w sumach ewidencji VAT oraz w podsumowaniu ewidencji VAT, tak aby była możliwość uzyskania zgodności kwot z deklaracją VAT-7(21),
 • Poprawiono aby na fakturach była możliwość wydrukowania w nagłówku numer konta bankowego sprzedawcy bez konieczności wydruku banku sprzedawcy,

Uaktualnienie 2020.8.1  lub jako zip

MD5: d2 f3 a3 51 c8 43 29 8f 90 11 28 ae 7c 46 2f 6d

 • Dodano dla kont księgowych oznaczenie dokumentu dla potrzeb VAT oraz możliwość wyboru GTU oraz innych oznaczeń na potrzeby JPK_V7M, JPK_V7K,
 • Dodano możliwość zapisywania notatek dla każdej firmy (CTRL+N),
 • Dodano integrację z systemem OCR "Scanye" oraz "skanujfakture.pl",
 • Dodano pokazywanie plików PDF dołączonych jako załącznik do dokumentu/towaru/klienta podczas ich edycji (wymaga zainstalowania Adobe Acrobat Reader DC),
 • Dodano schematy e-deklaracji PIT-11, PIT-11Z, PIT-4R obowiązujące od 1 sierpnia 2020 (dotyczy zawężenia listy kodów urzędów skarbowych),
 • Dodano możliwość filtrowania po terminie płatności dla terminarza zobowiązań i terminarza należności,
 • Dodano w produkcji wizualne rozróżnienie aby można było szybko zidentyfikować na dokumencie produkcji składniki przypisane do danego produktu,
 • Dodano możliwość importowania "Daty księgowania" z plików CSV zamiast importowania niezależnie dwóch kolumn, miesiąc księgowania oraz dzień księgowania,
 • Dodano możliwość filtrowania e-deklaracji w zestawieniu e-deklaracji,
 • Dodano możliwość wydruku wszystkich wybranych według filtra e-deklaracji do PDF za pomocą jednego przycisku,
 • Dodano skrót klawiszowy do klonowania CTRL+INS,
 • Dodano możliwość filtrowania według formy płatności w zestawieniu faktur,
 • Dodano możliwość dla deklaracji VAT-7(20) do pola 36 wpisania wartości 0 jawnie do formularza i e-deklaracji,
 • Dodano możliwość zdefiniowania numerów ILN/GLN dla danych firmy oraz danych kontrahentów,
 • Dodano możliwość zapisu faktury do formatu Comarch EDI - Faktura XML (INVOICE),
 • Dodano możliwość zapisu zamówień do formatu Comarch EDI - Zamówienie XML (ORDER),
 • Dodano możliwość wczytywania/tworzenia zamówienia na podstawie Comarch EDI - Zamówienie XML (ORDER),
 • Zmieniono przy importowaniu dokumentów, aby typ transakcji był domyślnie ustawiony na "nieokreślony" zamiast jak do tej pory na "krajowa",
 • Zmieniono przy importowaniu dokumentów obsługę pola "Data zdarzenia gospodarczego" tak aby jej ustawienie w pliku importowanym było odpowiednio uwzględniane,
 • Zmieniono moment odświeżania numeracji PKPiR przy korzystaniu z opcji pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych - przeliczanie będzie wykonane po dokonaniu zmiany w dokumentach księgowych, ale dopiero jeżeli otworzymy ewidencje dokumentów zaksięgowanych,
 • Zmieniono aby określona nazwa faktury wewnętrznej na wydruku, drukowana była zarówno dla faktury wewnętrznej wystawianej na podstawie obowiązku podatkowego, a nie jak do tej pory tylko dla faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie dokumentu dostawcy,
 • Poprawiono prędkość działania funkcji drukowania informacji na temat niezapłaconych faktur na fakturze,
 • Poprawiono dla VAT-UEK(5) przygotowanie deklaracji gdy w polach "było" nie występują żadne wartości,
 • Poprawiono funkcję "Wyszukaj" tak aby wyszukiwała również w nazwie kontrahenta incydentalnego w przypadku wyszukiwania wg kryterium "Kontrahent",
 • Poprawiono importowanie dokumentów magazynowych w walucie eksportowanych z innego programu Mała Księgowość - błędnie importowana była kwota do zapłaty w walucie dla transakcji krajowych,
 • Poprawiono klonowanie faktury FP - nie będzie sprawdzany dostępny stan towarów podczas klonowania,

Uaktualnienie 2020.7.3  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: c6 66 15 72 57 e6 ed 3f 4c 28 51 77 b2 c1 e6 23

  Uaktualnienie 2020.7.2  lub jako zip

  MD5: cc 0f 1b 7a 20 b5 03 cd 40 22 b0 89 94 7c 3e 2c

  • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.2,
  • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
  • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
  • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),
  • Poprawiono migrację danych na serwer SQL w przypadku gdy użyta będzie data wcześniejsza niż 1753 rok,

  Uaktualnienie 2020.7.1  lub jako zip

  MD5: a3 e8 6e 07 33 8b d6 92 48 d9 54 f1 7c 6e 9d dd

  • Dodano nowe formularze: VAT-UE(5), VAT-UEK(5),
  • Dodano obsługę dokumentów księgowych oraz zapłat dla serwera SQL,
  • Dodano zapamiętywanie "Terminu przesyłania deklaracji i raportów" dla eksportu do Płatnika,
  • Zmieniono dodawanie walut, przelicznik waluty automatycznie będzie podpowiadany, tak aby dopasowany był do przeliczników kursów NBP,
  • Zmieniono zachowanie dla serwera SQL - dla tabel zawierających poniżej 100 wierszy stronicowanie nie jest używane,
  • Poprawiono zestawienie obrotów dla towaru przy uruchamianiu w trakcie wystawiania dokumentu (pokazywane były wszystkie pozycje dla kontrahenta - regresja 2020.6.2),

  Uaktualnienie 2020.6.2  lub jako zip

  MD5: fd 84 4b 60 10 ad f4 98 de c0 91 cd c1 4e 7d 23

   Uaktualnienie 2020.6.1  lub jako zip

   MD5: 1f 83 28 4e 0f f0 75 f4 59 cd b7 be c4 6d a4 f2

   • Dodano opcję do kartoteki kontrahentów "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
   • Dodano opcję do realizacji zamówień internetowych "Utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
   • Poprawiono drukowanie szczegółów listy płac po wprowadzeniu sortowania w liście płac, (regresja w wersji 2020.5.1),
   • Poprawiono działanie opcji "Wydruk informacji o podstawie wystawienia faktury" dla faktur zaliczkowych - ustawienie to nie powinno wpływać na faktury zaliczkowe,
   • Rozszerzono pole "Numer zamówienia kontrahenta" do 50 znaków,

   Uaktualnienie 2020.5.1  lub jako zip

   MD5: 38 cd 96 df 08 ab a3 f5 30 43 12 c9 9f 40 93 b2

   • Poprawiono działanie opcji "Wydruk informacji o podstawie wystawienia faktury" dla faktur zaliczkowych - ustawienie to nie powinno wpływać na faktury zaliczkowe,
   • Rozszerzono pole "Numer zamówienia kontrahenta" do 50 znaków,

   Skontaktuj się z nami

   Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

   604 814 422

   biuro@jaslan.pl