JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Rozliczenie Roczne. VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

89 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

179 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

359 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2020.7.1

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2020.7.1  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 5e 2f a7 45 e3 dd 1e a8 40 44 9e c1 4a 41 81 70

 • Poprawiono zestawienie obrotów dla towaru przy uruchamianiu w trakcie wystawiania dokumentu (pokazywane były wszystkie pozycje dla kontrahenta - regresja 2020.6.2),

Uaktualnienie 2020.6.2  lub jako zip

MD5: fd 84 4b 60 10 ad f4 98 de c0 91 cd c1 4e 7d 23

  Uaktualnienie 2020.6.1  lub jako zip

  MD5: 1f 83 28 4e 0f f0 75 f4 59 cd b7 be c4 6d a4 f2

  • Dodano opcję do kartoteki kontrahentów "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
  • Dodano opcję do realizacji zamówień internetowych "Utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
  • Poprawiono drukowanie szczegółów listy płac po wprowadzeniu sortowania w liście płac, (regresja w wersji 2020.5.1),
  • Poprawiono działanie opcji "Wydruk informacji o podstawie wystawienia faktury" dla faktur zaliczkowych - ustawienie to nie powinno wpływać na faktury zaliczkowe,
  • Rozszerzono pole "Numer zamówienia kontrahenta" do 50 znaków,

  Uaktualnienie 2020.5.1  lub jako zip

  MD5: 38 cd 96 df 08 ab a3 f5 30 43 12 c9 9f 40 93 b2

  • Poprawiono działanie opcji "Wydruk informacji o podstawie wystawienia faktury" dla faktur zaliczkowych - ustawienie to nie powinno wpływać na faktury zaliczkowe,
  • Rozszerzono pole "Numer zamówienia kontrahenta" do 50 znaków,

  Uaktualnienie 2020.4.2  lub jako zip

  Wersja rozwojowa

  MD5: bd 3e 49 9f a4 51 18 08 8a c6 6f c9 36 61 60 d7

   Uaktualnienie 2020.4.1  lub jako zip

   MD5: de d4 28 02 87 b5 09 2e d9 40 24 46 bc 5e f4 1c

   • Dodano możliwość zdefiniowania % dofinansowania składek ZUS (tarcza antykryzysowa) w stawkach i współczynnikach modułu płacowego,
   • Dodano możliwość utworzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za dowolnie wybrany okres dat (Inne\Niestandardowy zakres),
   • Dodano możliwość wyboru dla dowodów wewnętrznych czy ma być używany prefiks "DW" czy "Dowód wewnętrzny nr",
   • Dodano przy księgowaniu dowodów wewnętrznych automatyczne uzupełnianie opisu zdarzenia gospodarczego na podstawie nazwy pozycji z dowodu wewnętrznego, jeżeli w dowodzie wewnętrznym podana jest tylko jedna pozycja,
   • Dodano integrację modułu "Zamówień internetowych" z sklepami "Allegro" oraz "BaseLinker",
   • Dodano możliwość utworzenia zamówienia od odbiorcy na podstawie zamówienia internetowego,
   • Dodano rozliczanie zaliczek dla paragonów fiskalnych dla drukarek Novitus Online, Posnet Online,
   • Dodano możliwość zapisywania faktur do plików XML zgodnych z PEPPOL BIS 3.0 Billing,
   • Dodano możliwość wydruku paragonów (niefiskalnych) w wielu kopiach,
   • Dodano formę transportu do zamówień,
   • Dodano możliwość filtrowania faktur sprzedaży/zakupu oraz dokumentów magazynowych według waluty,
   • Dodano sprawdzanie ciągłości wystawianych faktury,
   • Dodano możliwość wystawienia faktury jako osoba fizyczna (tylko dla faktur FA i tylko w przypadku samozatrudnienia),
   • Dodano opcję wyglądu "Zapamiętuj położenie okien modalnych",
   • Zmieniono przy każdym księgowaniu z innych modułów, aby numer dokumentu był unikatowy dla operacji np. podczas księgowania ZUS Fundusz Pracy - zamiast "ZUS FP" będzie używane "ZUS FP marzec 2020",
   • Poprawiono początkowy rozmiar okien przy włączonym niestandardowym skalowaniu czcionek i okien,
   • Poprawiono obliczanie kwoty rabatu dla wydruków paragonów fiskalnych na drukarkach Optimus/Novitus (w specyficznych warunkach, gdy kwota rabatu zawiera ułamkowe części groszy i powinna być zaokrąglona),
   • Poprawiono przeliczanie podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w przypadku, gdy przekroczony jest limit kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i były wprowadzane dodatki lub potrącenia, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu bądź rentowemu w poprzednich miesiącach (dodatki te nie były sumowane do kwoty podstawy za poprzednie miesiące),
   • Poprawiono importowanie do księgowania walutowych faktur z pliku JPK_FA(3),
   • Poprawiono spis arkusza inwentaryzacyjnego dla przypadku gdy występowała korekta ceny przyjęcia, a na stanie na dany dzień nie odnotowano towarów z ceną korygowaną (przed korektą),
   • Poprawiono księgowanie faktur korygujących z korektą kursu waluty (do tej pory sytuacja nie była obsługiwana),
   • Poprawiono przy importowaniu dokumentów z plików EPP, jeżeli nie podano kodu kraju wydania numeru NIP w pliku, a kod kraju jest podany w danych kontrahenta, wtedy zostaje użyty kod kraju z danych kontrahenta,
   • Poprawiono wprowadzanie zapłat do dokumentu z poziomu Rozrachunki\Dokumenty\Bank i wskazywaniu zapłaty za dokumenty kosztowe - wartości powinny podawane być w wartościach ujemnych,
   • Usunięto możliwość eksportu KEDU w wersji 1.3 i typie plików "kdu",

   Uaktualnienie 2020.3.2  lub jako zip

   MD5: ee 0b 0a 35 32 f5 22 d0 4c 8b af c4 c5 a9 5e 74

   • Dodano formularz PIT/IP,
   • Poprawiono rzadki błąd przy uruchamianiu formularzy,
   • Poprawki w zakresie funkcjonalnym w nowym ekranie podglądu JPK,

   Uaktualnienie 2020.3.1  lub jako zip

   MD5: b4 0e ce 1d d0 78 ca ef c9 41 c5 f0 88 b4 7e 07

   • Dodano możliwość określenia oznaczenia dokumentu dla potrzeb JPK_V7M/JPK_V7K:
   • - RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
   • - WEW - Dokument wewnętrzny,
   • - FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy,
   • - MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
   • - VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
   • Dodano możliwość określenia specjalnych oznaczeń dla dokumentów (grup towarowych GTU oraz innych oznaczeń) na potrzeby JPK_V7M/JPK_V7K,
   • Dodano formularz DSF-1 do Rozliczenia Rocznego,
   • Dodano możliwość wypełniania danych w Rozliczeniu Rocznym na podstawie PIT-11, PIT-40A/11A,
   • Dodano możliwość określania odrębnych identyfikatorów raportu dla DRA2 oraz RCA2 oraz możliwość wyboru tworzonych deklaracji ZUS,
   • Dodano podczas zmiany stanu księgowania dokumentu sprzedaży lub zakupu propozycję usunięcia powiązanego dokumentu księgowego,
   • Dodano możliwość zmiany ceny w kartotece towarów internetowych (tylko Shoper),
   • Dodano więcej możliwości wprowadzania podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego - z wyborem od którego miesiąca i możliwością wyboru jakie ubezpieczenie chcemy wprowadzić,
   • Dodano specjalną obsługę drukarek Posnet Temo Online (w szczególności w zakresie wydruku faktur dla drukarce fiskalnej),
   • Zmieniono przy księgowaniu dowodów wewnętrznych numer dokumentu z "Dowód wewnętrzny nr" na "DW",
   • Zmieniono sposób obsługi wydruku paragonów fiskalnych na serwerze zdalnie dla wersji sieciowej,
   • Zmieniono sposób obsługi pola "Wartość zapłacono" przy wystawianiu paragonów fiskalnych - ustawiana kwota jest zgodna z ustawieniami formy płatności "Rozlicz całość",

   Uaktualnienie 2020.2.7  lub jako zip

   Wersja rozwojowa

   MD5: f1 c2 cf 81 d0 3b 6e 73 b7 b8 99 5b 54 3f 46 7f

    Uaktualnienie 2020.2.6  lub jako zip

    MD5: 08 b6 39 92 11 cd b3 fc 7a 49 6a d6 cc d2 96 b4

    • Dodano przycisk umożliwiający rozliczenie zaliczek dla dokumentów "WZ",
    • Dodano możliwość określenia domyślnego trzeciego członu faktury dla faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych niezależnie,
    • Dodano możliwość wprowadzenia numeru KRS,
    • Poprawiono problem z zawieszaniem się modułu Rozliczenie Roczne 2019 w trakcie wydruku lub wysyłania e-deklaracji, jeżeli program uruchomiony był poprzez otworzenie pliku z rozszerzeniem "pit",
    • Poprawiono aby wskazywanie punktu przywracania na podstawie automatycznego archiwum programu uwzględniało również archiwa 7z,
    • Poprawiono w PIT-28 uzupełnianie tekstu treści uzasadnienia ORD-ZU (W wierszu pierwszym uzasadnienia wpisywana była wartość z pola 6a - Rodzaj korekty),
    • Poprawiono w PIT-36 tworzenie e-deklaracji w przypadku gdy wykazana jest zapłacona zaliczka za miesiąc, a należna zaliczka jest zerowa (przed poprawką e-deklaracja wykazywała błędy w schemacie),
    • Poprawiono uwzględnianie inwentaryzacji przy liczeniu dochodu rocznego dla potrzeb Mały ZUS Plus,
    • Usunięto przeliczanie przychodu i kosztów uzyskania przychodu przypadających na podatnika w formularzu PIT/B na podstawie przychodu i koszów spółki (przeliczenie będzie wykonywane tylko jednokrotnie podczas importowania danych),

    Skontaktuj się z nami

    Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

    604 814 422

    biuro@jaslan.pl