JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Rozliczenie Roczne. VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

89 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

179 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

359 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2019.5.1

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2019.5.1  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 25 2a 12 f7 49 05 04 f0 4c b4 fd 75 50 fa d6 bf

 • Dodano datę księgowania niezależną od daty zdarzenia gospodarczego oraz daty dokumentu,
 • Dodano możliwość wysłania każdego wydruku pocztą email bezpośrednio z programu,
 • Dodano możliwość podania adresu e-mail oraz weryfikacji treści podczas wysyłki,
 • Dodano obsługę kodów kreskowych zawierających ceną oraz ilość,
 • Dodano obsługę JPK_FA(2), która będzie obowiązywać od 1 lipca 2019,
 • Dodano możliwość wydruku kopert z okna drukowania i wysyłania faktur,
 • Dodano możliwość filtrowania i drukowania zaznaczonych podróży służbowych i delegacji z poziomu list,
 • Dodano drukowanie wezwań do zapłaty w walucie z rozbiciem faktur na poszczególne waluty,
 • Usunięto opcję "Rozliczanie podatku należnego w VAT-7 od importu towarów w procedurze uproszczonej" zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
 • Usunięto możliwość wydruku faktury do HTML,
 • Poprawiono przy klonowaniu faktur pro forma określenie stanu sklonowanej faktury na "Nie podlega" oraz zmianę danych kontrahenta,

Uaktualnienie 2019.4.2  lub jako zip

MD5: e7 dc 00 96 44 86 d1 2b 4b 93 c5 b9 3b 2c 0a 54

 • Dodano możliwość dołączania załączników do kartoteki pracowników,
 • Dodano możliwość wydrukowania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za cały rok,
 • Poprawiono zapisywanie kursów walut większych niż 9.9999 za jedną przeliczoną walutę,

Uaktualnienie 2019.4.1  lub jako zip

MD5: 8e c2 7b ce 29 62 3c 99 60 0d 37 63 10 26 e4 b2

 • Dodano możliwość osadzenia czcionek dla plików PDF, tak aby była możliwość prawidłowego ich wyświetlenia (polskie znaki) na wszystkich urządzeniach,
 • Dodano możliwość wydrukowania faktur na drukarkach fiskalnych Novitus,
 • Dodano zestawienie zapłat pokazujące listę faktycznie wykonanych zapłat,
 • Dodano możliwość definiowania waluty dla przelewów i wpłat,
 • Dodano możliwość klonowania faktur pro forma,
 • Dodano możliwość używania znaku "+" w adresach email (może nie być obsługiwane przez serwery Ministerstwa Finansów),
 • Dodano możliwość wystawienia faktury RR w cenach brutto lub netto,
 • Dostosowano generowanie plików JPK_FA walutowych zgodnie z wytycznymi https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-fa/w-jaki-sposob-zaprezentowac-w-strukturze-jpk_fa-faktury-walutowe/,
 • Zmieniono sposób wyboru języka dla wydruku faktury - ustawia się go w oknie ustawień danych do faktury, a nie przy wyborze drukarki,
 • Zmieniono działanie zestawienia zapłat dla dokumentów tak aby uwzględniało dokumenty z wszystkich lat księgowych,
 • Zmieniono sposób działania importowania dokumentów z opcją "Miesiąc zaliczanie do VAT=zgodny z datą dokumentu", aby faktycznie wszystkie daty były brane z daty dokumentu,
 • Zmieniono sposób przesyłania jednostek miary do drukarek Elzab, wysyłane będzie tylko tyle miejsc po przecinku ile jest niezbędne - umożliwi to wystawianie paragonów o cenie jednostkowej powyżej 100 000 zł,
 • Uwzględniono dokumenty WZ+ oraz FA+ w terminarzu należności,
 • Uproszczono moduł tłumaczenia faktur,
 • Rozszerzono pole NIP dla poza unijnych krajów do 15 znaków,
 • Rozszerzono liczbę możliwych załączników VAT-ZD do 15,
 • Poprawiono formatowanie informacji o kursie waluty użytym do przeliczenia,
 • Poprawiono aby waluty wprowadzone jako "zł" traktowane były jako waluta krajowa,
 • Poprawiono dla e-deklaracji PIT-36(26) uzupełnianie pozycji 248 "Podatnik - Należna zaliczka za miesiąc XII / IV kwartał", jeżeli należna zaliczka wynosi 0 jest ona i tak wymagana przez strukturę (w przeciwieństwie do innych z tego bloku: 219-322),
 • Poprawiono obsługę komunikacji z systemem Mikro JPK dla systemu Windows XP (zmiana SSL po stronie serwerów Ministerstwa Finansów),
 • Poprawiono sumy rejestrów VAT dla pokazywania VAT naliczonego przy zakupach związanych z sprzedażą zwolnioną i ręcznym księgowaniu nieodliczonego VATu,

Uaktualnienie 2019.3.6  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 82 a6 0b 01 da c4 ba 23 3d 07 00 ca 46 71 0e 81

  Uaktualnienie 2019.3.5  lub jako zip

  MD5: 39 e0 5d 33 e4 44 e8 c1 f6 7e 16 5e 79 3e eb 9c

  • Dodano możliwość domyślnego ustawienia daty faktury do dokumentu PZ oraz KPZ zgodnego z datą dokumentu PZ (opcja w module magazyn),
  • Poprawiono uwzględnianie kwot w PKPiR dla których suma kwot netto jest zerowa (regresja w wersji 2019.3.4),

  Uaktualnienie 2019.3.4  lub jako zip

  MD5: 67 19 c5 15 27 43 b6 83 f7 76 3e e5 dd 5e 99 23

   Uaktualnienie 2019.3.3  lub jako zip

   MD5: 99 0e 37 7e 77 3e 65 f6 fc a9 4d 25 d1 22 aa e3

   • Dodano możliwość utworzenia zamówienia od odbiorcy na podstawie oferty,
   • Dodano zatrzymywanie się na polu "KUP" przy przechodzeniu klawiszem TAB lub ENTER w wprowadzaniu dokumentów księgowych,
   • Dodano importowanie dokumentów księgowych z pliku JPK_VAT dla pozycji z wieloma różnymi typami transakcji, np sprzedaż krajowa + odwrotne obciążenie,
   • Dodano możliwość pobierania danych kontrahenta z VIES,
   • Dodano możliwość określenia przelicznika dla walut,
   • Poprawiono księgowanie do PKPiR w przypadku importu usług dla podatnika nie będącego VATowcem, jeżeli w zapisie księgowym użyto odliczenia VAT - zawsze będzie uwzględniana do PKPiR w takim przypadku kwota brutto,

   Uaktualnienie 2019.3.2  lub jako zip

   MD5: 2f 02 d5 49 db ab 7f 39 09 4d 8b 17 77 25 42 af

   • Dodano rachunki do umów,
   • Dodano przełącznik "po odliczeniach VAT i %KUP do okna wprowadzania i podglądu dokumentu księgowego aby można było zobaczyć albo kwoty wprowadzane, albo kwoty już przeliczone, które zostaną uwzględnione w ewidencji VAT oraz PKPiR,
   • Poprawiono drukowanie przeniesienia z poprzedniej strony dla PKPiR w przypadku korzystania z rozbicia kwoty do wielu kolumn,

   Uaktualnienie 2019.3.1  lub jako zip

   Wersja rozwojowa

   MD5: d1 20 17 9b 33 65 31 79 0b 6d fd 58 ab 88 d4 76

    Uaktualnienie 2019.2.6  lub jako zip

    MD5: 68 7b ab 51 76 f7 0e 4a d7 26 7e 29 16 c0 19 0a

    • Dodano opcje "Księgowość\Formularze podatkowe\VAT-7/7K\Stary wzór VAT-7(18) w 2019 roku (zamiast VAT-7(19))",
    • Dodano wydruk wielu PIT-11 (z poziomu tworzenia lub e-deklaracji zbiorczej),
    • Dodano moduł ofert, pozwalający na tworzenie ofert dla kontrahentów,
    • Wezwanie do zapłaty przy wydruku do PDF nazywa plik korzystając z tytułu nadanego przez użytkownika,
    • Poprawiono uwzględnianie kwoty netto zamiast brutto w PKPiR dla importu usług art.28b w rejestrach zakupu od 2 do 7 dla podatnika nie będącego płatnikiem VAT,
    • Poprawiono zapętlenie programu w przypadku podpisywania pliku JPK profilem zaufanym gdy wybrany został nieprawidłowy podpisany plik i chcemy zrezygnować z ponowienia próby wczytania pliku,
    • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z pliku JPK_FA jeżeli nie podano numeru NIP,
    • Przy poprawianiu kwot księgowanej faktury PZ zmiana kwot będzie powodować zmianę kwoty rozrachunku,
    • Usunięto modułu "Oferty i zamówienia" (można dalej otworzyć go jako Oferty.exe, ale program ten nie będzie już rozwijany),

    Skontaktuj się z nami

    Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

    604 814 422

    biuro@jaslan.pl