JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" Mała Księgowość \

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Bez żadnych limitów

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB. Rozliczenie Roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i inne. Formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, IFT-2, IFT-2R i inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
OCR
Automatyczne wprowadzanie dokumentów księgowych na podstawie skanów dokumentów, plików PDF i obrazów.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

119 zł
za rok*

 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

299 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

599 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2023.6.1

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2023.6.1  lub jako zip

MD5: 4c 7a a8 7f b8 da ec 0b 4a bd 3f f9 37 13 5e 3e

 • Dodano możliwość zdefiniowania do 10 sklepów e-commerce w module "Zestawienie zamówień internetowych",
 • Dodano szybką realizacje zamówienia w oknie zestawienia zamówień internetowych,
 • Dodano możliwość realizacji wielu zamówień w zestawieniu zamówień internetowych,
 • Dodano obsługę w DRA/RCA wstecznej zmiany formy opodatkowania z PIT-5L na PIT-5 (w danych właściciela/wspólnika należy zaznaczyć w poprzednim roku, że rozlicza się PIT-5),
 • Dodano możliwość importowania z plików CSV zawartości tabel płac: Składniki wynagrodzenia, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, Dodatki i potrącenia,
 • Dodano możliwość masowej zmiany konta księgowego oraz opisu zdarzenia gospodarczego dla wybranych dokumentów w oknie importowania,
 • Dodano przy importowaniu plików JPK_FA dla ryczałtu - odnajdywanie stawek ryczałtu na podstawie danych zdefiniowanych w kartotece towarów,
 • Dodano wartość brutto w tabeli zestawienia zamówień,
 • Przywrócono ustawienie "Obliczaj ubezpieczenie zdrowotne automatycznie" - ustawienie jest jednakże wyłączone domyślnie przy każdy, otwarciu okna edycji. Włączenie obliczeń może spowodować utratę wcześniejszych obliczeń np. spowodowanych dopłatami rocznej składki zdrowotnej,
 • Poprawiono/Zmieniono aby przy wyszukiwania osoby fizycznej w poprzednim roku dla rozliczenia rocznego składki zdrowotnej w przypadku JDG nie porównywał danych osoby fizycznej,
 • Poprawiono edycję plików JPK importowanych z Symfonii - po zmianie przestrzeni nazw w Symfonii nie można było edytować plików w JPK - zmiana nie była zapisywana,
 • Poprawiono aby wysyłany ZUS DRA na platformę mk.app w pierwszej kolejności pobierany był z wyeksportowanych plików KEDU,

Uaktualnienie 2023.5.3  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 92 3f d6 44 ef 9d 79 4c 51 0d 4b aa 91 7d 3e ef

  Uaktualnienie 2023.5.2  lub jako zip

  MD5: 58 97 c9 df ac 1b 4c ab 8e a6 a4 3c 41 0b 73 9d

  • Poprawiono uwzględnianie inwentaryzacji w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej - inwentaryzacje śród roczne będą całkowicie pomijane,
  • Poprawiono roczne rozliczenie składki zdrowotnej w przypadku zmiany formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt w nowym roku,
  • Poprawiono roczne rozliczenie składki zdrowotnej dla pobierania danych z wielu działalności,

  Uaktualnienie 2023.5.1  lub jako zip

  MD5: dc 7f 19 31 d6 b7 b9 25 4b c3 cb 66 2f 1b 29 8e

  • Dodano obsługę Rozliczenie rocznego składki zdrowotnej,
  • Dodano możliwość eksportowania zestawienia KEDU 5.5 do ZUS,
  • Dodano możliwość tworzenia przelewów bezpośrednio z formularzy VAT-8, VAT-9M,
  • Dodano ostrzeżenie w module płac jeżeli naliczana jest składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla osób które ukończyło odpowiednio 60 lub 55 rok życia,
  • Dodano zmienione stawki VAT dla Luksemburgu obowiązujące od 1 stycznia 2022,
  • Zmieniono aby Fundusz Emerytur Pomostowych nie był domyślnie wybrany nawet przy naciśnięciu zaznacz wszystkie składki,
  • Zmieniono przy wprowadzaniu dokumentów "Rodzaj rozliczenia" na "Rodzaj rozrachunku",
  • Zmieniono aby przy pobieraniu danych z wielu działalności nie były importowane składki społeczne i zdrowotne do odliczenia - zapobiega to problemom, gdy zdrowotne było obliczane dla właściciela w dwóch firmach,
  • Zmieniono wypełniania DRA za okres gdy działalność jest zawieszona lub za okres z przed rozpoczęcia działalności - w ogóle nie wypełniana jest sekcja z składką zdrowotną (i tak nie powinno się wypełniać deklaracji za ten okres),

  Uaktualnienie 2023.4.2  lub jako zip

  Wersja rozwojowa

  MD5: 8d e8 36 c7 ae 36 37 62 26 ce 35 a0 52 51 25 7d

   Uaktualnienie 2023.4.1  lub jako zip

   MD5: 0d bd f0 71 8b 8d af 0e d5 45 23 e3 5c 19 72 81

   • !Poprawiono błąd w efekcie którego dane z formularza z poprzedniego roku mogły zapisać się w nowym roku (w przypadku korzystania z przycisku "Zmień" w ostrzeżeniu o nie najnowszym roku księgowym gdy otwarty był np. formularz PIT-5). W celu zniwelowania efektów problemu należny w nowym roku przeliczyć PIT-5 na bieżąco,
   • Dodano nowy formularz DRA, który będzie obowiązywał od 1 maja 2023,
   • Dodano możliwość prowadzenia ewidencji przychodów na potrzeby najmu w przypadku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w jednym programie,
   • Dodano pobieranie kursów średnich z NBP za pośrednictwem API http://api.nbp.pl/,
   • Dodano nowe schematy dla deklaracji PIT-37(29) oraz PIT-36(30) w wersji schematu 2-0 (Zapisywanie odrębnie załączników podatnika oraz małżonka w oddzielnych strukturach),
   • Dodano opcję umożliwiającą wybór liczby lat pokazywanych dokumentów w terminarzu należności (domyślnie ostatnich 5 lat),
   • Dodano możliwość filtrowania dokumentów produkcji według towarów,
   • Dodano w Rozliczeniu Rocznym 2022 w załączniku PIT/D możliwość wprowadzenia danych małżonka w przypadku rozliczania się indywidualnego,
   • Dodano opcję dla sprzedaży według ostatniej ceny kontrahenta - "ostatnią cenę dla kontrahenta szukaj do N lat wstecz" (domyślnie ostatnie 2 lata) - pomoże to ograniczyć zakres, w którym przeszukiwane są ceny oraz przyśpieszy wyszukiwanie,
   • Dodano opcję przy wyborze towarów i usług aby widać było pozycje z wszystkich magazynów (Magazyn i sprzedaż\Faktury\Pozycje\Przy wyborze towaru/usługi pokaż tylko obecny magazyn),
   • Zmieniono, że jeżeli w deklaracji VIU-DO korekta jest wykazywana do sprzedaży w tym samym kwartale - to nie wykazywana jest w deklaracji jako korekta,
   • Zmieniono w szybkiej zmianie miesiąca księgowego, aby pierwszy przycisk przenosił do grudnia poprzedniego roku,
   • Zmieniono, powiększono domyślnie wielkość formularzy o 20%,
   • Poprawiono wydruk paragonów do faktur końcowych w przypadku korzystania z drukarki podłączonej do serwera, która ma możliwość wysyłania informacji o zaliczkach - do tej pory stacja kliencka nie znała możliwości drukarki i wysyłała polecenia do drukowania paragonu bez informacji o zaliczkach zmniejszających wartość,
   • Poprawiono prędkość działania terminarza zobowiązań oraz terminarza należności dla wersji z bazą danych SQL,
   • Poprawiono w module płac w pakiecie mobilności obliczanie składek społecznych i zdrowotnych w przypadku, gdy wypłacane są dwie płace z dwoma wirtualnymi dietami zagranicznymi w tym samym miesiącu,
   • Poprawiono uwzględnienie numeru referencyjnego na podglądzie wysłanej deklaracji IFT-2/IFT-2R,
   • Poprawiono PIT-WZ - w przypadku więcej niż jednego załącznika sumy poszczególnych sekcji mogły być nie zawarte w wysyłanej e-deklaracji,
   • Poprawiono pominięcie w liczbie porządkowej jednego numeru w przypadku przekroczenia limitu 100 000 w najmie prywatnym w ewidencji przychodów,
   • Poprawiono pobieranie kursów NBP przy wykorzystaniu api.nbp.pl dla kursów z przelicznikiem. Kurs podawany w API jest za jedną walutę w przeciwieństwie do tabel w których podawany był np. za 100,

   Uaktualnienie 2023.3.2  lub jako zip

   Wersja rozwojowa

   MD5: 09 56 fd ff 45 c7 4a 1c a8 de 51 b0 d3 c7 5e 39

    Uaktualnienie 2023.3.1  lub jako zip

    MD5: 0c 04 70 56 4b 5c 25 11 1e 91 42 cd 9f 93 69 be

    • Dodano wizualne wyróżnienie wybranego miesiąca na pasku nad tabelką tam gdzie brakowało tego rozwiązania (głównie moduł środków trwałych oraz płac),
    • Dodano możliwość dla PIT-28(25) dodania w załączniku PIT/O(27) informacji o dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+,
    • Dodano w opcjach możliwość wyboru daty rachunku (albo ostatni dzień miesiąca, albo zgodny z datą wypłaty),
    • Dodano obsługę kółka przewijania myszki dla Rozliczenia Rocznego do przewijania zawartości formularza,
    • Dodano kolumnę z podstawą składki na ubezpieczenie społeczne w karcie przychodów pracownika,
    • Poprawiono pobieranie kursów z NBP dla systemów operacyjnych Windows 7 i wcześniejszych (przy zastosowanym obejściu nie możemy dać gwarancji na rozwiązanie - należy rozważyć zmianę systemu operacyjnego na nowszy),
    • Poprawiono import stawek obniżonych dla dokumentów OSS z pliku INI (do tej pory nie były importowane),
    • Zmieniono tworzenie e-deklaracji dla Rozliczenia Rocznego w sekcji "Rachunek osobisty właściwy do zwrotu nadpłaty" - jeżeli kraj siedziby banku zostanie podany jako "Polska", nie będzie on załączany w e-deklaracji mimo występowania na wydruku formularzu.
    • Usunięto w załączniku PIT/O(27) kreator odliczenia wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet - wprowadzenie danych bezpośrednio do formularza umożliwi lepsze zarządzanie kwotą w przypadku konieczności podziału pomiędzy podatnikiem, a małżonkiem,

    Uaktualnienie 2023.2.6  lub jako zip

    Wersja rozwojowa

    MD5: a2 e5 da b5 f0 75 07 be 48 b5 75 69 54 8b 4b 57

     Uaktualnienie 2023.2.5  lub jako zip

     MD5: 24 27 49 17 ba 8a d3 23 03 3b 91 52 17 af 0d 78

     • Dodano obsługę podpisu elektronicznego KIR COPE SZAFIR (nowe karty) dla systemu operacyjnego Windows 7,
     • Dodano możliwość importu podglądu faktur sprzedaży importowanych z Portalu Klienta (tylko dla nowo wystawionych faktur),
     • Dodano obsługę ograniczenia podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
     • Poprawiono błąd wypełniania ZUS DRA z zaznaczoną opcją "Aktualizacja wielu działalności" za styczeń i pojawiania się zbyt dużej liczby ekranów z podaniem kwoty dochodu w przypadku firm dla których nie było utworzonego roku poprzedniego (program błędnie zakładał, że mógł pobierać z niej dane wspólnika),
     • Poprawiono aby dochód do obliczenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w styczniu był 0.00 w przypadku przejścia z Ewidencji Przychodów na PKPiR (tylko w niektórych przypadkach było to nie uwzględniane),

     Kalkulatory

     Poniżej zamieszczamy kalkulatory pomocne do weryfikacji sposobu wykonywania obliczeń:

     Do uruchomienia kalkulatorów wymagane jest posiadanie oprogramowania Microsoft Excel lub kompatybilnego odczytującego pliki XLSX.

     Wszystkie kalkulatory przygotowujemy przy użyciu Excela tak aby umożliwić prześledzenie sposobu obliczeń.

     W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu kalkulatorów prosimy o kontakt.

     Pakiet mobilności sposób obliczenia wynagrodzenia netto z uwzględnieniem Wirtualnej Diety Zagranicznej.

     Obliczenie podstawy zdrowotnego dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

     Podatki, składki i daniny dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jaki sposób rozliczenia w 2022 jest najkorzystniejszy?

     Skontaktuj się z nami

     Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

     604 814 422

     biuro@jaslan.pl