JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Rozliczenie Roczne. VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

89 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

179 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

359 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2019.2.3

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2019.2.3  lub jako zip

MD5: 19 28 1b 46 f0 4d 67 22 c1 39 9e 96 6f 06 6b a3

 • Dodano wydruk podsumowania JPK_VAT,
 • Dodano na podglądzie dokumentu księgowego z zmniejszoną wartością % KUP faktyczną wartość KUP,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie pola "Uwagi" dla dokumentów w walucie z informacją dotyczącą kursu po którym dokument został przeliczony,
 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5,
 • Dodano możliwość wyeksportowania deklaracji ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II,
 • Dodano możliwość wyeksportowania deklaracji ZUS RPA,
 • Dodano możliwość zdefiniowania innych danych identyfikacyjnych płatnika składek dla poszczególnych wspólników eksportujących danych do programu Płatnik (tylko KEDU 5),
 • Dodano ostrzeżenie o zagrożeniu z strony programu ByteFence,

Uaktualnienie 2019.2.2  lub jako zip

MD5: 8b b2 4d 7d 22 30 09 2a 91 45 43 86 1e dc 72 b1

 • Dla metody uproszczonej PKPiR tylko dokumenty kosztowe są uwzględniane według daty dokumentu,
 • Dodano obsługę zmiany metody rozliczania PKPiR na przełomie roku,

Uaktualnienie 2019.2.1  lub jako zip

MD5: ce 1b 9e 64 06 7c 6d 1f c0 9a 10 11 dd 68 84 9c

 • Dodano możliwość zaksięgowania wartości do różnych kolumn PKPiR jednym zapisem księgowym,
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów księgowych na podstawie dokumentów w walucie obcej,
 • Dodano możliwość automatycznego obliczania różnic kursowych,
 • Dodano możliwość wyświetlania ceny zakupu przy dodawaniu pozycji w czasie sprzedaży,
 • Dodano możliwość wprowadzania zaliczek do zamówień od odbiorców w walucie,
 • Dodano możliwość automatycznej zmiany daty zdarzenia gospodarczego przy zmianie daty dokumentu,
 • Dodano możliwość uwzględniania transakcji nabycia w VAT-UE wg miesiąca VAT należnego,
 • Dodano automatyczną walidację struktury e-deklaracji po jej utworzeniu,
 • Dodano możliwość wprowadzania % KUP z dwoma miejscami po przecinku,
 • Przywrócono starsze sterowniki do Elzab Omega - dostępne do wyboru będą dwie różne biblioteki dla Elzab,
 • Przy wprowadzaniu kolejnego dokumentu zapamiętywana jest data dokumentu,
 • Rozszerzono możliwość określenia wymiaru czasu pracy do trzech miejsc, np. 1/168,

Uaktualnienie 2019.1.14  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 28 5a 87 d1 6d bb d6 5c ee 8a 5d 2e 47 d6 1b 61

  Uaktualnienie 2019.1.13  lub jako zip

  MD5: 93 b2 19 fb 87 a3 e3 85 e1 7a 9d 1d 8c 90 6b 9a

  • Dodano wsparcie dla podpisów SHA-256,
  • Dodano obsługę drukarek Novitus (z funkcją drukowania NIP nabywcy np. Novitus DEON),
  • Dodano nowe biblioteki dla drukarek Elzab (z funkcją drukowania NIP),
  • Zmieniono sposób wprowadzania Kraju tak aby była możliwość wyboru Kraju tylko z listy (dotyczy danych firmy, właściciela, wspólników, pracowników, kontrahentów),
  • Skrócono określenia stawek VAT "zwolnione", "nie podlega" na wydrukach magazynowych w tabelach,

  Uaktualnienie 2019.1.12  lub jako zip

  MD5: e7 b0 9d 94 fc 8a 77 97 b3 85 ee 8f ae 11 3d be

  • Dodano możliwość w oknie wprowadzania dokumentów księgowych zaznaczenia opcji "Wprowadź kolejny", która spowoduje że nie będzie konieczności otwierania ponownie okna wprowadzania dokumentów księgowych jeżeli wprowadzamy jeden dokument za drugim,
  • Dodano możliwość wyświetlania wyliczonych zaliczek dla formularzy PIT-5/5L,
  • Dodano możliwość klonowania wyposażenia,
  • Dodano możliwość klonowania środków trwałych,
  • Dodano możliwość nie scalania wszystkich wpisów pracownika przy aktualizowaniu PIT-11 zgodnie z zasadami płac,
  • Dodano możliwość scalania pracowników przy wydruku karty przychodów,
  • Zmieniono wprowadzanie nowego kontrahenta z poziomu dokumentu księgowego, tak aby wprowadzony już w pole tekst był przenoszony do pola NIP (i dane automatycznie pobierane z Bazy Danych Regon) lub do pola nazwy skróconej,
  • Zmieniono sposób przechowywania zaimportowanych dokumentów, tak aby nie były one automatycznie usuwane przy każdorazowym otwarciu okna,
  • Poprawiono prędkość księgowania zaimportowanych dokumentów (dokumenty powinny się księgować od 2 do 5 razy szybciej),
  • Automatyczne uzupełnianie PESEL dziewiątkami w przypadku braku NIP i PESEL w PIT-11,
  • Uwzględniono jednorazową amortyzację modernizacji środków trwałych w miesiącu przekazania do użytkowania (w roku przekazania do użytkowania) przy stosowaniu ulgi de minimis,
  • Poprawiono brak groszy w podsumowaniu PIT-8AR,
  • Poprawiono ujmowanie umów ryczałtowych w PIT-8AR (do wiersza 6),
  • Poprawiono brak uwzględniania dodatków i potrąceń dodawanych do wynagrodzenia w PIT-11,
  • Poprawiono korzystanie z parametrów dotyczących uzupełnionej daty wypłaty na podstawie opcji dotyczących danego roku księgowego,

  Uaktualnienie 2019.1.11 , nie podpisane  lub jako zip

  MD5: a0 07 4f 39 b8 8a 7c f7 9c a9 76 cf 78 ef e6 78

  • Dodano możliwość wypłaty nie tylko w miesiącu płacy i następnym miesiącu płacy, ale także i w odleglejszym okresie - maksymalna liczba miesięcy do określenia w opcjach płac,
  • Dodano termin płatności do not obciążeniowych,
  • Dodano walidację dla formularza IFT-1 dla wymagalności: "Numer identyfikacyjny" oraz "Rodzaj numeru identyfikacyjnego",
  • Dodano podstawę wymiary składek na ubezpieczenie zdrowotne na rok 2019,
  • Poprawiono dodawanie kontrahenta w czasie importu w przypadku, gdy miał być zawsze identyfikowany po NIP, ale udało się znaleźć po nazwie pełnej zamienionej na skróconą, a NIP się nie zgadza,

  Uaktualnienie 2019.1.10 , nie podpisane  lub jako zip

  MD5: 05 c6 33 d5 94 dd 43 60 bb 32 4c 6a 38 89 02 23

  • Poprawiono przeliczanie stanów magazynowych na dzień w przeszłości dla towarów dla których po dacie na który wyliczany jest stan magazynowy nastąpiło wydanie towaru po którym nastąpiło połączenie towaru w WZ+ z zachowaniem oryginalnych dokumentów WZ,
  • Poprawiono pokazywanie wartości w polu "Do zapłaty" dla księgowanych dokumentów sprzedaży w walucie,

  Uaktualnienie 2019.1.9 , nie podpisane  lub jako zip

  MD5: 4e 98 94 13 9c 88 e5 a0 ed 94 db ab 2a 43 9f f7

  • Dodano import plików MT940 dla Banku Śląskiego,
  • Dodano przy doborze pracowników do PIT-11 uwzględnianie czy pracownik miał płace podlegające ryczałtowi,
  • Dodano możliwość wybierania czy pracownicy automatycznie dobierani do PIT-11 to tylko nadal zatrudnieni czy wszyscy, którzy w danym roku mieli płacę,
  • Dodano możliwość wydrukowania listy pracowników wybranych do aktualizacji/stworzenia e-deklaracji PIT-11,
  • Poprawiono układ pól podczas wprowadzania środków trwałych, aby był bardziej czytelny dla użytkownika,

  Uaktualnienie 2019.1.8 , nie podpisane  lub jako zip

  MD5: 71 0c 72 33 a1 0d e9 7b 3f 54 46 1e b5 e3 0a 3e

  • Dodano opcję do wprowadzania dokumentów księgowych "Wprowadzaj opis zdarzenia gospodarczego tylko z listy",
  • Dodano możliwość wyboru do rozliczenia zaliczek z poprzednich lat,
  • Dodano nowy skrót klawiszowy do okna wprowadzania dokumentów księgowych (CTRL+Q - natychmiastowe przejście do kwot netto),
  • Dodano możliwość rozliczenia kosztów pojazdów z okna "Ewidencja kosztów pojazdów" z uwzględnieniem 20% KUP od 2019 roku,
  • Dodano adres email do danych pracowników,
  • Dodano możliwość wprowadzenia % zaliczenia do Kosztów Uzyskania Przychodów dla pozycji podróży służbowych np. związanych z pojazdem 20%,
  • Rozszerzono identyfikator firmy w module Biuro Rachunkowe do 40 znaków (wraz z domyślną szerokością kolumny),
  • Poprawiono uwzględnianie wliczania FP do PIT-5 uproszczonych (dla wielu wspólników z różnymi udziałami i różnymi wartościami FP),

  Skontaktuj się z nami

  Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

  604 814 422

  biuro@jaslan.pl