JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Bez żadnych limitów

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB. Rozliczenie Roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i inne. Formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, IFT-2, IFT-2R i inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
OCR
Automatyczne wprowadzanie dokumentów księgowych na podstawie skanów dokumentów, plików PDF i obrazów.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

89 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

179 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

359 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2021.6.1

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2021.6.1  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 77 b9 21 16 73 81 42 eb 66 e8 40 9a 88 ec 43 4d

 • Dodano do okna importowania dokumentów kolumnę "Lp" w celu umożliwienia sortowania według kolejności w jakiej dokumenty są odczytywane z importowanego pliku,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów dotyczących procedury VAT marża z plików JPK_V7M/JPK_V7K,
 • Dodano możliwość agregowania pozycji w przypadku wprowadzania pozycji z użyciem skanera kodów kreskowych,
 • Dodano możliwość konfiguracji odgrywanego dźwięku po prawidłowym przetworzeniu odczytu kodu kreskowego towaru,
 • Dodano nowe makro %niezaplaconeFaktury% do umieszczania informacji dotyczącej niezapłaconych faktur w treści maila lub innej części faktury,
 • Zmieniono sposób wyboru dni z kalendarza,
 • Zmieniono pokazywanie pracowników w Ewidencji Czasu Pracy, w danym miesiącu pokazywani są pracownicy, którzy byli zatrudnieniu w danym miesiącu,

Uaktualnienie 2021.5.1  lub jako zip

MD5: 2d df ef 61 a2 2a 94 68 e7 96 d1 be e7 68 b9 04

 • Dodano formularz PIT-4R(12),
 • Dodano formularz PIT-8AR(11),
 • Dodano możliwość ujęcia w pliku JPK (zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej) kwoty 0 zł dla transakcji "podatek należny spis z natury art.14 ust.5",
 • Dodano możliwość określania przychodów i kosztów z innych działalności w danych właściciela/wspólnika,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów z plików ZIP (wszystkie dokumenty/pliki z wewnątrz archiwum będą zaimportowane tak jakby były wcześniej rozpakowane i importowane indywidualnie),
 • Dodano możliwość zapisu numeru referencyjnego dla linii zamówień,
 • Dodano kontrolę roczną dla amortyzacji 50 000 EUR w dniu przekazania art.22k u.7 dotyczącą wszystkich odpisów amortyzacyjnych w danym roku,
 • Dodano obsługę wielostronicowych PDF w wersji poniżej PDF 1.4,
 • Dodano integrację z WooCommerce (zamówienia internetowe),
 • Dodano możliwość utworzenia faktury zaliczkowej na podstawie faktury pro formy,

Uaktualnienie 2021.4.1  lub jako zip

MD5: 83 b3 65 26 96 bd ba 7b 49 f8 6b 46 ad 8a bd 6b

 • Dodano możliwość wysyłki PIT-11(27) oraz PIT-11Z(27) (dotyczy 2021 roku),
 • Dodano opcję dla faktur zaliczkowych "Drukuj informacje o wcześniej wpłaconych zaliczkach" (domyślnie włączona),
 • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej formy płatności przy wprowadzaniu dokumentów księgowych,
 • Dodano możliwość grupowej zmiany typu transakcji przy zmianie oznaczeń wielu dokumentów (pod warunkiem, że zmieniane dokumenty mają ten sam typ transakcji),
 • Dodano możliwość porównania plików JPK_V7M/JPK_V7K oraz JPK_VAT z plikami, które utworzone byłyby na dzień obecny,
 • Dodano możliwość wyszukiwania duplikatów dokumentów po NIP kontrahenta lub nazwie skróconej (opcja),
 • Dodano możliwość podania innego adresu do korespondencji tak pracowników,
 • Dodano możliwość importu danych z plików CSV kodowanych UTF-16,
 • Zmieniono VAT-7 (14), VAT-7 (15), VAT-7 (16) (przed 2017 rokiem) aby była możliwość przeliczenia księgowania nieodliczonego VAT automatycznie,
 • Zmieniono aby nowo tworzone identyfikatory firm w module Biuro Rachunkowe nie zawierały polskich znaków,
 • Zmieniono maksymalną liczbę załączników w Rozliczeniu Rocznym 2020 danego typu do 99, a w przypadku PIT/WZ 199,
 • Poprawiono zarządzanie załącznikami do dokumentów:
 • - Dodano możliwość uzupełnienia oznaczenia załączników (prawy klik dla tabeli),
 • - Poprawiono aby załączniki były usuwane przy usuwaniu dokumentów,
 • - Poprawiono aby zmieniana była nazwa załącznika w przypadku zmiany numeru dokumentu w trakcie importowania dokumentów,
 • Poprawiono wydajność stosowania kolorów w przeglądarce,
 • Usunięto opcję "Wymuszaj standardowy format kodu pocztowego" (standardowy format kodu pocztowego będzie dostępny tylko dla kraju Polska, dla pozostałych krajów można użyć dowolnego 10 znakowego kodu pocztowego),

Uaktualnienie 2021.3.6  lub jako zip

MD5: ed 4c 1a ee ec 22 44 96 28 07 8c 42 e9 77 06 b1

 • Dodano możliwość importowania faktur z pliku CSV Uber (bez konieczności mapowania danych, z obsługą specjalnych oznaczeń),
 • Dodano przy wysyłce JPK specjalną obsługę dla kodu 407 (Przesłałeś duplikat dokumentu),
 • Dodano możliwość ustalenia trzeciego członu faktury dla szablonów faktur,
 • Poprawiono importowanie przy użyciu OCR dla obniżonych stawek VAT, jeżeli w programie stawki VAT były ustawione nietypowo (w innej kolejności niż 23%, 8%, 5%, 3%),
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA(3) w zakresie faktur wystawionych w procedurze VAT marża (uzupełniono pola nieobowiązkowe dla tej procedury), tak aby można na podstawie pliku JPK_FA wykonać import pełnego zapisu księgowego,

Uaktualnienie 2021.3.4  lub jako zip

MD5: 81 77 e8 6c 2a 4f 64 51 44 41 74 e2 2e 55 c8 8e

 • Poprawiono pobieranie zamówień z Allegro - problem występował tylko w przypadkach gdy w Allegro nie podano stawki podatku VAT (regresja w wersji 2021.3.2),

Uaktualnienie 2021.3.3  lub jako zip

MD5: 34 c5 f4 99 29 37 cc cb 2f 0a 71 99 8d b8 7f c7

 • Dodano opcję "Osoba współpracująca uwzględniana w PIT-5" w kartotece pracowników (domyślnie włączona),
 • Poprawiono aktualizację stanu towaru dla PrestaShop poprzez dokumenty magazynowe,
 • Zmieniono "Ewidencja uproszczona dla celów podatku VAT", aby pokazywała dane w ujęciu miesięcznym tak jak ewidencja VAT,

Uaktualnienie 2021.3.2  lub jako zip

MD5: ce 20 f7 80 ea 09 dc 68 c5 f0 ea ce 69 0e ce 0a

  Uaktualnienie 2021.3.1  lub jako zip

  MD5: c4 7f 20 0f 50 f6 4b 7c 1a 0f 01 33 e7 aa 84 58

  • Dodano formularz IFT-2/IFT-2R,
  • Dodano możliwość podpisywania wybranych formularzy Rozliczenia Rocznego Profilem Zaufanym,
  • Dodano możliwość wprowadzania długich tekstów do sekcji F (Informacja o okresie zawieszenia działalności gospodarczej) formularza PIT/B (18),
  • Zmieniono aby dla przelewów i wpłat do Urzędów Skarbowych można było wprowadzić przelew lub wpłatę z kwotą zerową - w takim przypadku kwota nie będzie drukowana,
  • Poprawiono importowania danych z formatu WAPRO - kwoty będą odczytywane z sum VAT, nie z poszczególnych pozycji,
  • Poprawiono zaokrąglenie pola 31 w załączniku PIT/IP (kwota nie była zaokrąglana),

  Uaktualnienie 2021.2.5  lub jako zip

  MD5: a6 ca bd d5 f5 9f f6 cb 1e 3b cf 9f 18 b5 14 e7

  • Dodano możliwość importowania dokumentów księgowych z plików XML z systemu fakturownia.pl,
  • Dodano możliwość dodawania oraz usuwania pozycji do spisu z natury dla potrzeb VAT,
  • Poprawiono generowanie JPK_FA(3), JPK_V7M(1), JPK_V7K(1) dla kontrahentów z Irlandii Północnej (XI) zgodnie z wytycznymi MF z 18.02.2021 (wszystkie transakcje towarowe z podatnikami z Irlandii Północnej należy oznaczać kodem "GB"),
  • Rozszerzono pole numeru dokumentu do 45 znaków,
  • Poprawiono wydruk faktur walutowych korygujących w przypadkach, gdy kwota brutto przeliczona na PLN nie jest zgodna z sumą kwota netto przeliczona na PLN oraz VAT przeliczony na PLN,
  • Poprawiono importowanie trzeciej spółki do załącznika PIT/B w Rozliczeniu Rocznym,
  • Poprawiono ograniczanie kwoty na przeciwdziałanie COVID-19 w formularzu PIT/O (powinno być bez ograniczenia),

  Uaktualnienie 2021.2.4  lub jako zip

  MD5: aa a8 16 1e 19 c6 0c f9 4f d4 6b 43 0b a3 2e 14

  • Dodano możliwość tworzenia i wysyłania deklaracji PIT-36L(17) w module Rozliczenie Roczne 2020,
  • Dodano przy importowaniu plików JPK_FA(3) sortowanie faktur wystawionych w tym samym dniu według numeru faktury, zgodnie z ustawieniami numeracji faktur sprzedażowych w module sprzedaży,
  • Zmieniono aby dla przelewów i wpłat można było wprowadzić przelew lub wpłatę z kwotą zerową - w takim przypadku kwota nie będzie drukowana,
  • Poprawiono w Rozliczeniu Rocznym uzupełnianie data na podstawie numeru PESEL przy niestandardowo ustawionym separatorze daty w systemie Windows,

  Skontaktuj się z nami

  Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

  604 814 422

  biuro@jaslan.pl