JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" Mała Księgowość \

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Bez żadnych limitów

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB. Rozliczenie Roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i inne. Formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, IFT-2, IFT-2R i inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
OCR
Automatyczne wprowadzanie dokumentów księgowych na podstawie skanów dokumentów, plików PDF i obrazów.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

149 zł
za rok*

 • wszystkie funkcjonalności
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

349 zł
za rok*

 • wszystkie funkcjonalności
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

649 zł
za rok*

 • wszystkie funkcjonalności
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2024.5.2

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2024.5.2  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: da 48 12 ac bd c7 87 27 2e dc 2d e8 e5 f4 91 ed

 • Dodano w oknie podglądu załączników do dokumentów zaksięgowanych możliwość przybliżania/oddalanie oraz przesuwania dokumentu,
 • Dodano możliwość określenia wykorzystywanej biblioteki obsługi archiwum (domyślna, 7-zip, azip),
 • Poprawiono wypełnianie rozliczenia rocznego dla wspólników, którzy opuścili spółkę (nie było możliwości wypełnienia DRA dla osób, których udział został zmniejszony do 0%),
 • Poprawiono zapisywanie przelewów w formacie Elixir (usuwanie nieakceptowanych znaków, prawidłowy podział na podpola w zależności od subformatu),
 • Poprawiono wydruk PKPiR dla dłuższych opisów zdarzeń gospodarczych,
 • Poprawiono pomijanie linii przy importowaniu dokumentów CSV i dodano informację o numerze linii do podglądu importowanego dokumentu,
 • Poprawiono wydruk podpisów na fakturze, aby nie nachodziły na podsumowanie,

Uaktualnienie 2024.5.1  lub jako zip

MD5: ff cb 76 e6 0e 29 6f 4c eb ae 80 b6 a8 78 41 e0

 • Dodano zestawienie "Ulga na złe długi w ewidencji przychodów",
 • Dodano możliwość zmiany numeru NRS podanego w danych właściciela/wspólnika,
 • Dodano "Działalność zawieszona" do danych właściciela w zakładce ZUS,
 • Zmieniono wydruk PKPiR - poszerzono kolumny "Data zdarzenia gospodarczego" oraz "Data dokumentu zdarzenia" kosztem kolumny "Koszty działalności badawczo-rozwojowej",
 • Poprawiono funkcję "Rozlicz wszystkie dokumenty" w terminarzu należności i zobowiązań dla dokumentów w walutach obcych,
 • Poprawiono uzupełnianie ZUS DRA dla ryczałtu w przypadku zaznaczenia uzupełniania składki zdrowotnej na podstawie przychodów w poprzednim roku i podaniu kwoty przychodu w poprzednim roku 0zł,
 • Poprawiono wypełnianie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej dla ryczałtu w przypadku gdy dane właściciela (imię, nazwisko, PESEL, NIP) nie są zgodne pomiędzy latami,
 • Poprawiono wypełnianie rozliczenia rocznego składki zdrowotnej w przypadku gdy w poprzednim roku w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej wykazana została dopłata, a w kwietniu poprzedniego roku działalność była zawieszona,

Uaktualnienie 2024.4.1  lub jako zip

MD5: 31 34 e4 ee 5f 05 26 54 8e ba 76 38 a7 7c 19 8d

 • Dodano w Biurze Rachunkowym informacje o zamkniętym miesiącu,
 • Dodano importowanie transakcji OSS z plików EPP,
 • Dodano zestawienie "Ulga na złe długi w podatku dochodowym",
 • Dodano możliwość określenia daty drukowanego duplikatu faktury,
 • Dodano możliwość importu danych do Rozliczenia Rocznego 2023 w przypadku korzystania z Biura Rachunkowego w trybie pracy na lokalnej kopii danych,
 • Dodano nowe schematy e-deklaracji dla IFT-2/IFT-2R (20) oznaczone wersją v3-0E,
 • Dodano pokazywanie skrótów podpisanych e-deklaracji w oknie wysyłki e-deklaracji,
 • Dodano do zakańczania okresów księgowych generowanie ewidencji uproszczona dla celów podatku VAT,
 • Dodano obsługę faktur elektronicznych zgodnych z XRechnung - urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:xeinkauf.de:kosit:xrechnung_3.0,
 • Poprawiono zapisywanie wartości procentowych w e-deklaracji IFT-2/IFT-2R,

Uaktualnienie 2024.3.1  lub jako zip

MD5: a4 a8 e8 4a dc b0 40 e8 05 fc 30 65 74 69 3e d1

 • !Zmieniono importowanie zapłaconych składek ubezpieczenia zdrowotnego do PIT-28, składki importowane będą na podstawie składek odliczonych poprzez domniemanie wysokości pełnej składki na podstawie zaokrąglonej połowy składki odliczanej,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów z Sage Symfonia 2.0 Handel,
 • Dodano możliwość zmiany zaimportowanego z Portalu Klienta stanu dokumentu na "Nie podlega księgowaniu",
 • Dodano możliwość określenia innej kwoty do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla dokumentu,
 • Dodano w danych właściciela/wspólnika na zakładce "Inne działalności" możliwość doprecyzowania formy opodatkowania innej działalności (wpłynie na obliczanie podatku oraz podstaw ubezpieczenia zdrowotnego),
 • Dodano opcję umożliwiającą drukowanie zamówień do dostawcy bez cen oraz wartości,
 • Dodano kalkulatory dla dochodu oraz podatku z zagranicy dla PIT-36,
 • Dodano możliwość zmiany ewidencji dla wielu dokumentów,
 • Dodano ustawianie bieżącej ewidencji przy importowaniu dokumentów,
 • Dodano w PIT-36L(20) możliwość dodania dodatkowych doliczeń do przychodu do pola 28 (przychód z działalności),
 • Dodano nowy schemat dla deklaracji PIT-36(30) w wersji 2-0,
 • Dodano nowy schemat dla deklaracji PIT-11(29) w wersji 3-0,
 • Dodano opcję "Unikaj kodu PL" przy importowaniu dokumentów,
 • Dodano możliwość obracania załączników,
 • Zmieniono podczas wprowadzania dokumentów księgowych aby nie wyświetlane były 0,00 z pozycjach w których nie ma kwot (dotyczy zakładki VAT),
 • Zmieniono w PIT-5 opis pola "Składki ZUS uwzględnione w kosztach" na "Składki ZUS uwzględnione w kosztach (do ulgi dla klasy średniej)" i pole to będzie wypełniane tylko wtedy jeżeli konieczne jest obliczenie ulgi dla klasy średniej,
 • Zmieniono, aby opcja "Sprawdzaj poprawność dokumentów XML", dotyczyła całego programu a nie firmy,
 • Zmieniono, rozdzielono opcje "Drukuj indeks przed nazwą" oraz "Drukuj indeks w osobnej kolumnie" oddzielnie dla faktur i zamówień,
 • Zmieniono (wersja sieciowa) mechanizm blokowania sekcji,
 • Poprawiono wydruk sum faktur korygujących w walucie - przy niskich wartościach kwoty mogły być źle zaokrąglane,
 • Poprawiono na podglądzie wysłanej e-deklaracji PIT-16A pokazywanie imienia i nazwiska płatnika,
 • Poprawiono import przychodów do PIT-28 w przypadku gdy występują przychody ujemne, po których nie ma przychodów dodatnich,
 • Poprawiono, aby na liście wyboru faktur do korygowania nie wyświetlane były faktury FP,
 • Poprawiono generowanie raportu sprzedaży FIFO w przypadku gdy w tym samym dniu dokonujemy zakupu tego samego towaru w różnych cenach (zestawienie jest przewidywanie tworzone według kolejności wprowadzania pozycji dokumentów),
 • Poprawiono tworzenie e-deklaracji dla PIT-38(16) oraz PIT-39(12) w Rozliczeniu Rocznym 2023,

Uaktualnienie 2024.2.2  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: e6 47 a7 c5 75 6b b4 36 fb b2 0e f1 42 27 19 be

  Uaktualnienie 2024.2.1  lub jako zip

  MD5: 25 30 8c e9 14 64 bc ff c1 03 b1 1c 4b f5 38 d7

  • Dodano formularz PIT-16A(13),
  • Dodano dynamiczne uzupełnianie polskich znaków w pokazywanych identyfikatorach firm w Biurze Rachunkowym,
  • Dodano możliwość zdefiniowania opcji poczty e-mail na poziomie Biura Rachunkowego (ustawienia te będą używane w każdej firmie - chyba że w firmie określono inaczej),
  • Dodano w terminarzu należności oraz zobowiązań możliwość pokazania wartości dokumentu w walucie oraz waluty,
  • Dodano stawki VAT dla Estonii od 1 stycznia 2024 - 22%,
  • Dodano możliwość wystawiania faktur w procedurze VAT marża z zamówień lub zamówień internetowych,
  • Zmieniono domyślne ustawienie pokazywania szczegółów dokumentów/faktur (na wyłączone) - ustawienie zostanie zapamiętane przy zmianie widoczności szczegółów, ustawienie dostępne jest dla wszystkich wersji a nie jak do tej pory tylko dla wersji sieciowej,
  • Zmieniono pobieranie dla osoby współpracującej wprowadzonej do kartoteki pracowników ubezpieczenia wypadkowego, aby było pobierane według stawki tak jak dla właściciela,
  • Poprawiono - umożliwiono wybór w przypadku składania JPK_V7K jeżeli w następnym miesiącu jest oznaczenie zawieszenia działalności czy składać część deklaracyjną czy nie,
  • Poprawiono możliwość zapisu eksportu do ZUS bez części DRA (np. tylko RCA),
  • Poprawiono księgowanie np. dowodów wewnętrznych - wszystkie daty: dokumentu, zdarzenia oraz księgowania są obecnie ustawiane w wszystkich przypadkach,
  • Poprawiono problem przy odłączaniu załącznika importowanego dokumentu, jeżeli poprawiana jest nazwa dokumentu i załącznik jest otwarty w zewnętrznym programie (np. Adobe Reader),
  • Poprawiono i uporządkowano działanie ewidencji VAT dla metody kasowej na podstawie rozrachunków (dla dokumentów zakupowych uwzględniamy metodę kasową na podstawie rozrachunków tylko wtedy jeżeli ustawiono oznaczenie VAT - MK),
  • Poprawiono problem z odłączanym załącznikiem w procesie OCR gdy plik zawiera polskie znaki, a proces OCR nie może odczytać numeru dokumentu,
  • Poprawiono ujednolicono przy rozliczaniu ewidencji VAT zakupów przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej obliczenia bezwzględnie na wybór księgowania nieodliczonego VATu ręcznie bądź automatycznie, tak aby były zgodne z zawartością pliku JPK (usunięto również opcję pozwalającą na niepomniejszanie w ewidencji VAT kwot netto) - zmiana nie dotyczy plików JPK oraz VAT-7,

  Uaktualnienie 2024.1.3  lub jako zip

  Wersja rozwojowa

  MD5: 44 eb 87 fb a6 f1 84 26 48 58 49 a3 5b 5b 01 99

   Uaktualnienie 2024.1.2  lub jako zip

   MD5: 3c 8f cd 8b 92 d3 ab e8 97 d2 ec 25 45 91 84 26

   • !Zmieniono i ujednolicono skróty klawiszowe w oknach w module "Sprzedaż i Magazyn" w celu uzyskania spójności (przycisk F2 zarezerwowany jest do tworzenia nowych obiektów, F4 edycji, F8 usuwania),
   • Dodano Rozliczenie Roczne 2023 PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 z wybranymi załącznikami,
   • Dodano - uzupełniono "Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku" w 2024 roku,
   • Dodano dla zakończenia okresu księgowego, wyświetlanie i wysyłanie informacji o wysokości podatku dla VAT-8 oraz VAT-9,
   • Dodano "Zestawienie zamówień dla towaru" do uruchomienia z poziomu kartoteki towarów,
   • Poprawiono błąd "białych formularzy", gdy formularze nie były rysowane po przejściu do wydruku lub podglądu wydruku,
   • Poprawiono dla karty podatkowej obliczanie składki zdrowotnej - składka jest obliczana na podstawie płacy minimalnej z pierwszego dnia roku kalendarzowego,
   • Poprawiono w PIT-11(29) zaliczanie przychodów z umowy o pracę "w organach prawnych" dla osób poniżej 26 roku, którzy nie korzystają z ulgi dla młodych,
   • Poprawiono w PIT-11(29) wykazywanie składek na ubezpieczenie społeczne osób korzystających z ulgi dla młodych w miesiącu następnym po przekroczeniu limitu zwolnienia,
   • Poprawiono błąd przy otwieraniu okna "Wysyłanie faktur do KSeF" (tylko dla sieciowej wersji SQL),

   Uaktualnienie 2024.1.1  lub jako zip

   MD5: 9f 4d fb 11 80 f3 13 b0 66 0e b4 ec 5f 97 c1 c1

   • Dodano podgląd deklaracji ZUS RSA,
   • Dodano dla zamówień internetowych opcję wyboru preferowanego dokumentu przy realizacji zamówienia (domyślnie - faktura jeżeli jest wymagana),
   • Dodano możliwość wystawiania paragonów w trybie bez prowadzenia gospodarki magazynowej,
   • Dodano oznaczenie kolorem w ewidencji VAT na podstawie rozrachunków faktur, które pomimo braku zapłaty uwzględniane są w ewidencji VAT po 180 dniach dla kontrahentów nie będących podatnikami VAT,
   • Zmieniono, aby z Portalu Klienta importowane były wszystkie dokumenty z okna "Wprowadzanie dokumentów" bez względu na datę dokumentu,
   • Poprawiono PIT-11 - wykazywane zasiłki macierzyńskie do wysokości limitu zwolnienia przy uldze dla młodych oraz uldze dla pracujących seniorów,
   • Poprawiono generowanie faktur KSeF w przypadku podania w danych firmy więcej niż 3 numerów telefonów kontaktowych,
   • Poprawiono przypadek problemu z klonowaniem faktury pomiędzy latami księgowymi w którym przy pierwszym klonowaniu faktura nie była tworzona,
   • Poprawiono ograniczenie zapisywania daty rachunku - data rachunku może być z innego roku księgowego,
   • Poprawiono problem pokazywania danych firmy na liście firm w Biurze Rachunkowym zaraz po odtworzeniu archiwum (dane nie były pokazywane do momentu otworzenia firmy),

   Uaktualnienie 2023.12.1  lub jako zip

   Wersja rozwojowa

   MD5: 1f 9f ca 82 57 ba e1 8b df be da c7 69 84 54 7f

    Kalkulatory

    Poniżej zamieszczamy kalkulatory pomocne do weryfikacji sposobu wykonywania obliczeń:

    Do uruchomienia kalkulatorów wymagane jest posiadanie oprogramowania Microsoft Excel lub kompatybilnego odczytującego pliki XLSX.

    Wszystkie kalkulatory przygotowujemy przy użyciu Excela tak aby umożliwić prześledzenie sposobu obliczeń.

    W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu kalkulatorów prosimy o kontakt.

    Pakiet mobilności sposób obliczenia wynagrodzenia netto z uwzględnieniem Wirtualnej Diety Zagranicznej.

    Obliczenie podstawy zdrowotnego 2024 dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

    Obliczenie podstawy zdrowotnego 2023 dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

    Obliczenie podstawy zdrowotnego 2022 dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

    Podatki, składki i daniny dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jaki sposób rozliczenia w 2023 jest najkorzystniejszy?

    Skontaktuj się z nami

    Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

    604 814 422

    biuro@jaslan.pl