JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" Mała Księgowość \

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Bez żadnych limitów

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB. Rozliczenie Roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i inne. Formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, IFT-2, IFT-2R i inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
OCR
Automatyczne wprowadzanie dokumentów księgowych na podstawie skanów dokumentów, plików PDF i obrazów.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

99 zł
za rok*

 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

199 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

399 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2022.5.2

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2022.5.2  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: e1 24 ed 40 4b 2b 41 d9 bb f7 4e 7c 74 84 11 9b

 • Dodano formularz PIT-8AR (12),
 • Dodano formularz IFT-2/IFT-2R (10),
 • Dodano nowe schematy e-deklaracji dla IFT-1/IFT-1R (16) oznaczone wersją v2-0E,
 • Dodano integrację z sklepami Apilo,
 • Dodano na WooCommerce pobieranie wariantów,
 • Dodano możliwość ręcznego wprowadzenia podstawy ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego przy płacach,
 • Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie pokazywania kolorów poniżej minimalnej marży oraz poniżej ceny zakupy,
 • Dodano możliwość użycia prefiksu dokumentu w numerze dokumentu przy importowaniu plików EPP,
 • Poprawiono importowanie z plików EPP dla ogromnych plików EPP (kilka tysięcy dokumentów) w których dokumenty są i tak nie importowane np. paragony czy zamówienia od klienta,
 • Poprawiono import plików MT940 z mBanku,
 • Zmieniono pobieranie rubla rosyjskiego RUB z NBP - zamiast tabeli kursów średnich A, tabelę kursów średnich B,

Uaktualnienie 2022.5.1  lub jako zip

MD5: 1e 8a 6c bf 30 16 1e 54 ce eb b5 f6 02 bd 73 26

 • Dodano możliwość określenia w dokumencie księgowym "Nie podlega zdrowotnemu" w celu nie uwzględniania zapisu do obliczania podstawy zdrowotnego,
 • Dodano możliwość ustalenia "Minimalnej marży" dla kartoteki towarów,
 • Dodano wizualne wyróżnienie w kartotece towarów cen sprzedaży poniżej ostatniej ceny zakupu oraz poniżej minimalnej marży,
 • Dodano opcję "Pobieraj nazwę i dane adresowe kontrahenta z kartoteki jeżeli nie można odnaleźć ich w dokumencie",
 • Dodano możliwość rozliczania straty z lat ubiegłych w podatku ryczałtowym,
 • Dodano możliwość tworzenia przelewów bezpośrednio z deklaracji ZUS DRA,
 • Dodano w kartotece towarów cenę za jednostkę miary - program przelicza pierwszą cenę sprzedaży na jednostki główne (litr, kilogram, metr),
 • Dodano nowe makra dla drukarki etykiet %CENA_JMG% - cena za jednostkę miary główną, %JMG% - główna jednostka miary,
 • Dodano do zestawienie obrotów możliwość wygenerowania obrotów wszystkich towarów w zadanym okresie czasowym,
 • Dodano graficzną prezentację kodów kreskowych do wydruku przy użyciu języka ZPL,
 • Dodano dla integracji z WooCommerce (kartoteka towarów internetowych) możliwość aktualizacji stanów magazynowych oraz ceny,
 • Dodano ustawienie kompresji przechowywanych plików JPG, JPEG skanowanych za pomocą OCR - kompresja wykonywana jest po rozpoznaniu dokumentu, domyślna kompresja ustawiona jest na 50%,
 • Dodano możliwość rejestrowania wystawianych paragonów w walutach obcych,
 • Dodano możliwość filtrowania po wielu kontach księgowych w rejestrach VAT,
 • Zmieniono sposób zmiany formy opodatkowania z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na Ewidencję Przychodów tak aby nie usuwane były wprowadzone już dokumenty,
 • Zmieniono aby program jeżeli jest zamknięty na wcześniejszym roku księgowym, był otwierany na roku na którym został zamknięty, a nie na najnowszym roku (ostrzeżenie o nieaktualnym roku księgowym jest widoczne),
 • Poprawiono obliczanie podstawy składki zdrowotnej w miesiącu następującym po miesiącu przed którym nie odliczono z rzędu dwóch składek społecznych,
 • Poprawiono obliczanie podatku dla pracowników korzystających z ulgi dla seniora lub ulgi dla rodzin 4+ w miesiącu po przekroczeniu limitu zwolnienia z uwzględnieniem przychodu zwolnionego (zbyt wcześnie przyjmowana była stawka drugiego progu podatkowego (32%)),
 • Poprawiono przenoszenie danych z PIT/ZG do PIT-38 w przypadku wykazania w PIT-38 straty,
 • Poprawiono przenoszenie kwoty z pola 124, 186 (Inne źródła - przychody z praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich) w formularzu PIT-36 do wysyłki e-deklaracji,
 • Poprawiono uwzględnianie ograniczenia podstawy ubezpieczenia społecznego w wysokości 5259 zł jaka obowiązywała na dzień 31 grudnia 2021 roku dla wirtualnego społecznego przy liczeniu nadwyżki z uwzględnieniem wirtualnej diety zagranicznej (czy ktoś to zrozumiał?),
 • Poprawiono informacje o niezapłaconych fakturach w przypadku gdy faktura była księgowana i drukowana w jednej operacji,
 • Poprawiono generowanie sekcji C deklaracji ZUS RCA dla płatnika(właściciela) przy eksporcie z pracownikami z uwzględnieniem inwentaryzacji w obliczaniu składki zdrowotnej,

Uaktualnienie 2022.4.2  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 90 7e 7f 73 f6 87 4d 00 d3 46 b3 94 2c 9e e8 27

  Uaktualnienie 2022.4.1  lub jako zip

  MD5: 52 56 34 97 9d f7 c0 a3 4f b3 6b 24 74 eb 46 26

  • Dodano formularz PIT-11(28),
  • Dodano obsługę JPK_FA(4), która obowiązuje od 1 kwietnia 2022,
  • Dodano możliwość pokazania kolumny "Uwagi" dla dokumentów księgowych w wersji SQL,
  • Dodano uwzględnianie kwoty zwiększającej przychód również przy deklaracji ZUS DRA,
  • Dodano możliwość uwzględnienia innego ograniczenia podstawy ubezpieczenia społecznego przy "Wirtualnej diecie zagranicznej" niż kwoty przeciętnego wynagrodzenia,
  • Zmieniono - rozszerzono numer faktury w module sprzedaży do 45 znaków,
  • Zmieniono - dla deklaracji ZUS RSA jeżeli liczba dni lub kwota jest zerowa, nie będzie zapisywana do pliku KEDU,
  • Zmieniono stawki VAT dla Estonii z 21% na 20% oraz z 10% na 9%,
  • Poprawiono pobieranie danych z bazy danych REGON z wykorzystaniem TLS 1.2 (obowiązuje od 01.04.2022),
  • Poprawiono - poprawki w zakresie pakietu mobilności - wyliczanie podstawy PPK, obliczanie nadwyżki podatku, uwzględnienie pakietu mobilności w PIT-11,
  • Poprawiono kod kraju dla Grecji, istnieją teraz dwie listy, na potrzeby VAT - EL, na inne potrzeby GR (z uwzględnieniem różnic w wykazywaniu numeru identyfikacji podatnika w IFT-2/IFT-2R),
  • Poprawiono wypełnianie PIT-36 wraz z PIT/WZ w Rozliczeniu Rocznym 2021,

  Uaktualnienie 2022.3.5  lub jako zip

  Wersja rozwojowa

  MD5: f7 aa de 6e aa 4d d1 21 28 9a 64 a7 83 64 c9 31

   Uaktualnienie 2022.3.4  lub jako zip

   MD5: a8 ff 54 ee 9e 16 21 c1 9d 19 1c ec 86 20 fd ab

   • Dodano obsługę "Pakietu mobilności" w rozbiciu na dwie płace/listy płac,
   • Dodano graficzne ostrzeżenie przy używaniu "Kosztów uzyskania przychodów", "Ulgi podatkowej" oraz "Ulgi dla klasy średniej" w więcej niż jednej płacy w miesiącu,
   • Dodano możliwość warunkowego uwzględniania inwentaryzacji w deklaracji ZUS DRA,
   • Zmieniono kolejność obliczeń w DRA, aby przy aktualizacji wielu działalności, dochód zgodnie z art. 81 ust. 2c liczony był od sumy wszystkich przychodów i sumy wszystkich kosztów, zamiast sumowania poszczególnych dochody z wszystkich działalności,
   • Poprawiono przeliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem "Wirtualnej diety zagranicznej" w zakresie ograniczenia odliczenia od zaliczki na podatek kwoty ubezpieczenia społecznego podlegającego opodatkowaniu oraz obliczania nadwyżki,
   • Poprawiono obliczanie ulgi dla klasy średniej w przypadku wprowadzania więcej niż jednej listy płac wypłacanej w miesiącu,
   • Poprawiono problem z usuwaniem danych DRA przy ponownym otwieraniu formularza - dane zostają zawsze zachowane pomiędzy otwarciami,
   • Poprawiono importowanie danych do Rozliczenia Rocznego 2021 w przypadku wprowadzania do PKPiR zapisów do wielu kolumn połączonych z kolumną 15 (gdzie 15 była kolumną wskazaną w koncie księgowym),
   • Poprawiono importowanie faktur z sklepu SkyShop przy dużej ilości wystawionych faktur w sklepie,

   Uaktualnienie 2022.3.3  lub jako zip

   MD5: a4 4e 6c 84 d2 dd c7 9f fe 61 82 25 22 bb 0c b7

   • Dodano prezentowanie podstawy ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego przy wprowadzaniu płacy,
   • Poprawiono - uwzględniono limitowanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego przy "Wirtualnej diecie zagranicznej" do kwoty przeciętnego wynagrodzenia (5 922 zł),
   • Poprawiono uwzględnianie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego w DRA (regresja 2022.3.2),

   Uaktualnienie 2022.3.2  lub jako zip

   MD5: 1b d6 fb 3e be 44 cf 6e 9e bb bb 73 e4 f9 5d 87

    Uaktualnienie 2022.3.1  lub jako zip

    MD5: c3 0e c7 7f 1b 46 0a a7 6c 54 b2 16 64 38 b1 1d

    • Dodano do okna eksportu do ZUS dane identyfikacyjne płatnika z możliwością ich zmiany,
    • Dodano automatyczną zmianę kodu tytułu ubezpieczenia przy wprowadzaniu podstaw ubezpieczenia społecznego w danych właściciela/wspólnika,
    • Dodano domyślne kody tytułu ubezpieczenia dla właściciela 0510 oraz dla pracowników 0110,
    • Dodano możliwość oznaczenia "Najem prywatny" dla najmu niepobieranego z ewidencji najmu w danych właściciela/wspólnika,
    • Zmieniono sposób uwzględniania w załączniku PIT-28/B informacji dotyczących spółek w których nie wykazano przychodów przez cały rok - spółka taka również zostanie uwzględniona w PIT-28/B,
    • Zmieniono wypełnianie DRA dla PIT-5L w przypadku dochodu poprzedniego miesiąca nie większego niż 5528,46, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 3010,00 (zgodnie z przeliczeniem ZUS PUE),
    • Poprawiono uwzględnianie zapisu dokumentu księgowego z zerową wartością, a przeciwnymi wartościami zapisywanymi do ewidencji przychodów (np. przeksięgowanie wartości pomiędzy stawkami ryczałtu w tym samym zapisie księgowym),

    Uaktualnienie 2022.2.4  lub jako zip

    Wersja rozwojowa

    MD5: df 91 fd 1f f7 83 e5 8b 61 23 d3 01 06 f0 c6 3c

     Kalkulatory

     Poniżej zamieszczamy kalkulatory pomocne do weryfikacji sposobu wykonywania obliczeń:

     Do uruchomienia kalkulatorów wymagane jest posiadanie oprogramowania Microsoft Excel lub kompatybilnego odczytującego pliki XLSX.

     Wszystkie kalkulatory przygotowujemy przy użyciu Excela tak aby umożliwić prześledzenie sposobu obliczeń.

     W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu kalkulatorów prosimy o kontakt.

     Pakiet mobilności sposób obliczenia wynagrodzenia netto z uwzględnieniem Wirtualnej Diety Zagranicznej.

     Obliczenie podstawy zdrowotnego dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

     Podatki, składki i daniny dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jaki sposób rozliczenia w 2021 jest najkorzystniejszy?

     Skontaktuj się z nami

     Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

     604 814 422

     biuro@jaslan.pl