JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" Mała Księgowość \

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Bez żadnych limitów

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB. Rozliczenie Roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i inne. Formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, IFT-2, IFT-2R i inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
OCR
Automatyczne wprowadzanie dokumentów księgowych na podstawie skanów dokumentów, plików PDF i obrazów.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

99 zł
za rok*

 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

199 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

399 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2022.8.2

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2022.8.2  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: d9 b1 ea a9 89 19 dd b2 87 35 87 1a f6 7f b9 c9

 • Wymieniono certyfikat klucza publicznego dla systemu e-dokumenty.mf.gov.pl (JPK ważny od 20 lipca 2022 do 18 lipca 2025),
 • Dodano możliwość dodawania składek zdrowotnych do kosztów na poziomie PIT-5, ZUS DRA (oprócz odliczania od dochodu i księgowania do PKPiR),

Uaktualnienie 2022.8.1  lub jako zip

MD5: 61 9c a4 09 ce 2e 7f 05 00 72 23 bb 30 68 63 5a

 • !Zmieniono działanie kontroli limitu 100 000 zł przy ewidencji przychodu - limit obowiązuje tylko wtedy gdy w koncie księgowym zaznaczone jest "Najem prywatny",
 • Dodano sprawdzanie kontrahentów w VAT poprzez Wykaz Podatników (białą listę), tak aby zminimalizować problemy z niedostępnością usługi "Sprawdź podmiot VAT" (dotyczy tylko systemów Windows 8, Windows 10, Windows 11 dla których Wykaz Podatników działa),
 • Dodano podwyższoną kwotę diety w czasie podróży służbowej/delegacji krajowej do 38 zł za dobę podróży obowiązującej od 28 lipca 2022. W przypadku podróży na przełomie tej daty należy wprowadzić dwie podróże służbowe/delegacje,
 • Dodano opcję "Obliczaj ubezpieczenie zdrowotne automatycznie" tak aby była możliwość wyłączenia automatycznego przeliczania zdrowotnego w tabeli właściciela/wspólnika w przypadku uzyskiwania z wielu źródeł opodatkowanych na różnych zasadach,
 • Dodano możliwość skorzystania z ulgi na powrót (dla pracowników oraz właściciela/wspólników),
 • Dodano dla WooCommehmmrce obsługę REST API oraz pobieranie numerów NIP,
 • Dodano przy importowaniu plików EPP możliwość wyboru kolumny z numerem dokumentu,
 • Dodano przy importowaniu dokumentów rozpoznawanie konta księgowego w oparciu o opis zdarzenia gospodarczego, jeżeli informacji dotyczące konta księgowego, kolumny lub rejestru VAT nie są dostępne,
 • Dodano możliwość wygenerowania terminarza należności i zobowiązań na wybrany dzień,
 • Poprawiono obliczanie podstawy ubezpieczenia zdrowotnego dla osoby współpracującej od lipca 2022 - powrót do kwoty podstawy ubezpieczenia zdrowotnego - tak jak przed 2022 rokiem,
 • Poprawiono/udostępniono więcej opcji dotyczących PKPiR po skorzystaniu z opcji powrotu na skalę,
 • Poprawiono ręczną edycję ubezpieczenia zdrowotnego w danych właściciela/wspólnika, tak aby po oznaczeniu ręcznego wypełnienia kwoty do odliczenia, przysługująca kwota odliczenia automatycznie przechodziła do następnych miesięcy bez konieczności zmiany ręcznej,

Uaktualnienie 2022.7.4  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: f0 7f b9 c0 84 ca fe 5e cb 47 83 b3 2c 5f 4b 4e

  Uaktualnienie 2022.7.3  lub jako zip

  MD5: 97 08 7c ad ed 97 c8 1a a5 71 39 2c 0a 43 1c 3b

  • !Poprawiono/dodano rozpoznawanie podwójnie odliczonego społecznego i zdrowotnego w grudniu 2021, tak aby odliczenie nie było przenoszone do 2022 roku,

  Uaktualnienie 2022.7.2  lub jako zip

  MD5: 7a 30 a3 91 e9 ca 3f 43 bd 36 3e 87 e0 82 39 88

  • !Zmieniono w generowaniu plików JPK_V7 sposób zakwalifikowania zapisów księgowych do ewidencji sprzedaży (wszystkie dokumenty wykazane w rejestrze "Dostawa towarów i usług" zostaną wykazane w pliku JPK bez względu na ich kwotę - do tej pory jedynie dokumenty nie zerowe były wykazywane),
  • Dodano informację o zmianie skali podatkowej w oknie edycji skali podatkowej,
  • Poprawiono przenoszenie do odliczenia w lipcu 2022 składki zdrowotnej zapłaconej w styczniu 2022 za grudzień 2021 (PIT-5L oraz ryczałt),
  • Poprawiono wydruk sum ewidencji przychodów w kolumnie kwot do odliczenia ubezpieczenia zdrowotnego przy stosowaniu ustawienia ukrywania wartości zerowych w tabelach,
  • Poprawiono możliwość definiowania kont księgowych dla PKPiR po powrocie na skalę,
  • Poprawiono rzadki przypadek w którym suma ubezpieczeń zdrowotnych do zapłaty mogła się różnić od sumy ubezpieczeń społecznych do odliczenia maksymalnie o 1 gr w skutek nieprawidłowego zaokrąglania,
  • Poprawiono dla obliczania płac kierowców obliczanie podstawy opodatkowania przy uwzględnianiu składników nie objętych ubezpieczeniem społecznym poniżej limitu podstawy ubezpieczenia społecznego,

  Uaktualnienie 2022.7.1  lub jako zip

  MD5: 5e 11 1c ff 97 e6 d6 ff 08 d7 6a dd 60 13 6b 54

  • Poprawiono ograniczenie składki zdrowotnej - niewłaściwie była liczona do ograniczenia podatku podlegającemu ubezpieczeniu zdrowotnemu według 12% a nie 17%,
  • Poprawiono w płacach nie uwzględnianie nadwyżki z miesięcy poprzednich od 1 lipca 2022,
  • Poprawiono generowanie spisu z natury dla PZ w cenach brutto przy zdefiniowanych stawkach VAT z przed 2011 roku,

  Uaktualnienie 2022.6.1  lub jako zip

  MD5: 4f fc 3b 2a 65 12 df 8c 97 46 e5 47 16 c4 22 29

  • Dodano uwzględnianie obniżonej stawki PIT z 17% do 12%,
  • Dodano likwidację ulgi dla klasy średniej od lipca 2022,
  • Dodano możliwość odliczenia części składek zdrowotnych na podatku liniowym PIT-5L oraz na ryczałcie,
  • Dodano możliwość powrotu na skalę podatkową PIT-5 w ciągu roku dla osób prowadzących rozliczenie według ewidencji przychodów - ryczałtu,
  • Dodano możliwość powrotu na skalę podatkową PIT-5 w ciągu roku dla osób prowadzących rozliczenie według podatku liniowego PIT-5L,
  • Dodano możliwość skorzystania z 1/12, 1/24 lub 1/36 ulgi podatkowej dla pracowników (do wykorzystania od stycznia 2023),
  • Dodano możliwość wysyłki poczty bezpośrednio przy użyciu konta Google (prostsza konfiguracja),
  • Dodano formularz PIT-8AR (12),
  • Dodano formularz IFT-2/IFT-2R (10),
  • Dodano nowe schematy e-deklaracji dla IFT-1/IFT-1R (16) oznaczone wersją v2-0E,
  • Dodano integrację z sklepami Apilo,
  • Dodano na WooCommerce pobieranie wariantów,
  • Dodano możliwość ręcznego wprowadzenia podstawy ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego przy płacach,
  • Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie pokazywania kolorów poniżej minimalnej marży oraz poniżej ceny zakupy,
  • Dodano możliwość użycia prefiksu dokumentu w numerze dokumentu przy importowaniu plików EPP,
  • Poprawiono OCR dla niektórych faktur paliwowych - w przypadku braku pewności od lutego używana jest stawka 8%,
  • Poprawiono importowanie z plików EPP dla ogromnych plików EPP (kilka tysięcy dokumentów) w których dokumenty są i tak nie importowane np. paragony czy zamówienia od klienta,
  • Poprawiono import plików MT940 z mBanku,
  • Zmieniono pobieranie rubla rosyjskiego RUB z NBP - zamiast tabeli kursów średnich A, tabelę kursów średnich B,

  Uaktualnienie 2022.5.2  lub jako zip

  Wersja rozwojowa

  MD5: e1 24 ed 40 4b 2b 41 d9 bb f7 4e 7c 74 84 11 9b

   Uaktualnienie 2022.5.1  lub jako zip

   MD5: 1e 8a 6c bf 30 16 1e 54 ce eb b5 f6 02 bd 73 26

   • Dodano możliwość określenia w dokumencie księgowym "Nie podlega zdrowotnemu" w celu nie uwzględniania zapisu do obliczania podstawy zdrowotnego,
   • Dodano możliwość ustalenia "Minimalnej marży" dla kartoteki towarów,
   • Dodano wizualne wyróżnienie w kartotece towarów cen sprzedaży poniżej ostatniej ceny zakupu oraz poniżej minimalnej marży,
   • Dodano opcję "Pobieraj nazwę i dane adresowe kontrahenta z kartoteki jeżeli nie można odnaleźć ich w dokumencie",
   • Dodano możliwość rozliczania straty z lat ubiegłych w podatku ryczałtowym,
   • Dodano możliwość tworzenia przelewów bezpośrednio z deklaracji ZUS DRA,
   • Dodano w kartotece towarów cenę za jednostkę miary - program przelicza pierwszą cenę sprzedaży na jednostki główne (litr, kilogram, metr),
   • Dodano nowe makra dla drukarki etykiet %CENA_JMG% - cena za jednostkę miary główną, %JMG% - główna jednostka miary,
   • Dodano do zestawienie obrotów możliwość wygenerowania obrotów wszystkich towarów w zadanym okresie czasowym,
   • Dodano graficzną prezentację kodów kreskowych do wydruku przy użyciu języka ZPL,
   • Dodano dla integracji z WooCommerce (kartoteka towarów internetowych) możliwość aktualizacji stanów magazynowych oraz ceny,
   • Dodano ustawienie kompresji przechowywanych plików JPG, JPEG skanowanych za pomocą OCR - kompresja wykonywana jest po rozpoznaniu dokumentu, domyślna kompresja ustawiona jest na 50%,
   • Dodano możliwość rejestrowania wystawianych paragonów w walutach obcych,
   • Dodano możliwość filtrowania po wielu kontach księgowych w rejestrach VAT,
   • Zmieniono sposób zmiany formy opodatkowania z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na Ewidencję Przychodów tak aby nie usuwane były wprowadzone już dokumenty,
   • Zmieniono aby program jeżeli jest zamknięty na wcześniejszym roku księgowym, był otwierany na roku na którym został zamknięty, a nie na najnowszym roku (ostrzeżenie o nieaktualnym roku księgowym jest widoczne),
   • Poprawiono obliczanie podstawy składki zdrowotnej w miesiącu następującym po miesiącu przed którym nie odliczono z rzędu dwóch składek społecznych,
   • Poprawiono obliczanie podatku dla pracowników korzystających z ulgi dla seniora lub ulgi dla rodzin 4+ w miesiącu po przekroczeniu limitu zwolnienia z uwzględnieniem przychodu zwolnionego (zbyt wcześnie przyjmowana była stawka drugiego progu podatkowego (32%)),
   • Poprawiono przenoszenie danych z PIT/ZG do PIT-38 w przypadku wykazania w PIT-38 straty,
   • Poprawiono przenoszenie kwoty z pola 124, 186 (Inne źródła - przychody z praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich) w formularzu PIT-36 do wysyłki e-deklaracji,
   • Poprawiono uwzględnianie ograniczenia podstawy ubezpieczenia społecznego w wysokości 5259 zł jaka obowiązywała na dzień 31 grudnia 2021 roku dla wirtualnego społecznego przy liczeniu nadwyżki z uwzględnieniem wirtualnej diety zagranicznej (czy ktoś to zrozumiał?),
   • Poprawiono informacje o niezapłaconych fakturach w przypadku gdy faktura była księgowana i drukowana w jednej operacji,
   • Poprawiono generowanie sekcji C deklaracji ZUS RCA dla płatnika(właściciela) przy eksporcie z pracownikami z uwzględnieniem inwentaryzacji w obliczaniu składki zdrowotnej,

   Uaktualnienie 2022.4.2  lub jako zip

   Wersja rozwojowa

   MD5: 90 7e 7f 73 f6 87 4d 00 d3 46 b3 94 2c 9e e8 27

    Kalkulatory

    Poniżej zamieszczamy kalkulatory pomocne do weryfikacji sposobu wykonywania obliczeń:

    Do uruchomienia kalkulatorów wymagane jest posiadanie oprogramowania Microsoft Excel lub kompatybilnego odczytującego pliki XLSX.

    Wszystkie kalkulatory przygotowujemy przy użyciu Excela tak aby umożliwić prześledzenie sposobu obliczeń.

    W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu kalkulatorów prosimy o kontakt.

    Pakiet mobilności sposób obliczenia wynagrodzenia netto z uwzględnieniem Wirtualnej Diety Zagranicznej.

    Obliczenie podstawy zdrowotnego dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (PIT-5, PIT-5L).

    Podatki, składki i daniny dla osób prowadzących działalność gospodarczą Jaki sposób rozliczenia w 2021 jest najkorzystniejszy?

    Skontaktuj się z nami

    Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

    604 814 422

    biuro@jaslan.pl