JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Rozliczenie Roczne. VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

89 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

179 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

359 zł
za rok*

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2020.8.1

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2020.8.1  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 59 57 28 2c 63 54 29 e2 02 ea 44 86 7a 59 34 25

 • Dodano możliwość zapisywania notatek dla każdej firmy (CTRL+N),
 • Dodano integrację z systemem OCR "Scanye" oraz "skanujfakture.pl",
 • Dodano pokazywanie plików PDF dołączonych jako załącznik do dokumentu/towaru/klienta podczas ich edycji (wymaga zainstalowania Adobe Acrobat Reader DC),
 • Dodano schematy e-deklaracji PIT-11, PIT-11Z, PIT-4R obowiązujące od 1 sierpnia 2020 (dotyczy zawężenia listy kodów urzędów skarbowych),
 • Dodano możliwość filtrowania po terminie płatności dla terminarza zobowiązań i terminarza należności,
 • Dodano w produkcji wizualne rozróżnienie aby można było szybko zidentyfikować na dokumencie produkcji składniki przypisane do danego produktu,
 • Dodano możliwość importowania "Daty księgowania" z plików CSV zamiast importowania niezależnie dwóch kolumn, miesiąc księgowania oraz dzień księgowania,
 • Dodano możliwość filtrowania e-deklaracji w zestawieniu e-deklaracji,
 • Dodano możliwość wydruku wszystkich wybranych według filtra e-deklaracji do PDF za pomocą jednego przycisku,
 • Dodano skrót klawiszowy do klonowania CTRL+INS,
 • Dodano możliwość filtrowania według formy płatności w zestawieniu faktur,
 • Dodano możliwość dla deklaracji VAT-7(20) do pola 36 wpisania wartości 0 jawnie do formularza i e-deklaracji,
 • Zmieniono przy importowaniu dokumentów, aby typ transakcji był domyślnie ustawiony na "nieokreślony" zamiast jak do tej pory na "krajowa",
 • Zmieniono przy importowaniu dokumentów obsługę pola "Data zdarzenia gospodarczego" tak aby jej ustawienie w pliku importowanym było odpowiednio uwzględniane,
 • Zmieniono moment odświeżania numeracji PKPiR przy korzystaniu z opcji pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych - przeliczanie będzie wykonane po dokonaniu zmiany w dokumentach księgowych, ale dopiero jeżeli otworzymy ewidencje dokumentów zaksięgowanych,
 • Poprawiono prędkość działania funkcji drukowania informacji na temat niezapłaconych faktur na fakturze,
 • Poprawiono dla VAT-UEK(5) przygotowanie deklaracji gdy w polach "było" nie występują żadne wartości,
 • Poprawiono funkcję "Wyszukaj" tak aby wyszukiwała również w nazwie kontrahenta incydentalnego w przypadku wyszukiwania wg kryterium "Kontrahent",
 • Poprawiono importowanie dokumentów magazynowych w walucie eksportowanych z innego programu Mała Księgowość - błędnie importowana była kwota do zapłaty w walucie dla transakcji krajowych,

Uaktualnienie 2020.7.3  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: c6 66 15 72 57 e6 ed 3f 4c 28 51 77 b2 c1 e6 23

  Uaktualnienie 2020.7.2  lub jako zip

  MD5: cc 0f 1b 7a 20 b5 03 cd 40 22 b0 89 94 7c 3e 2c

  • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.2,
  • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
  • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
  • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),
  • Poprawiono migrację danych na serwer SQL w przypadku gdy użyta będzie data wcześniejsza niż 1753 rok,

  Uaktualnienie 2020.7.1  lub jako zip

  MD5: a3 e8 6e 07 33 8b d6 92 48 d9 54 f1 7c 6e 9d dd

  • Dodano nowe formularze: VAT-UE(5), VAT-UEK(5),
  • Dodano obsługę dokumentów księgowych oraz zapłat dla serwera SQL,
  • Dodano zapamiętywanie "Terminu przesyłania deklaracji i raportów" dla eksportu do Płatnika,
  • Zmieniono dodawanie walut, przelicznik waluty automatycznie będzie podpowiadany, tak aby dopasowany był do przeliczników kursów NBP,
  • Zmieniono zachowanie dla serwera SQL - dla tabel zawierających poniżej 100 wierszy stronicowanie nie jest używane,
  • Poprawiono zestawienie obrotów dla towaru przy uruchamianiu w trakcie wystawiania dokumentu (pokazywane były wszystkie pozycje dla kontrahenta - regresja 2020.6.2),

  Uaktualnienie 2020.6.2  lub jako zip

  MD5: fd 84 4b 60 10 ad f4 98 de c0 91 cd c1 4e 7d 23

   Uaktualnienie 2020.6.1  lub jako zip

   MD5: 1f 83 28 4e 0f f0 75 f4 59 cd b7 be c4 6d a4 f2

   • Dodano opcję do kartoteki kontrahentów "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
   • Dodano opcję do realizacji zamówień internetowych "Utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
   • Poprawiono drukowanie szczegółów listy płac po wprowadzeniu sortowania w liście płac, (regresja w wersji 2020.5.1),
   • Poprawiono działanie opcji "Wydruk informacji o podstawie wystawienia faktury" dla faktur zaliczkowych - ustawienie to nie powinno wpływać na faktury zaliczkowe,
   • Rozszerzono pole "Numer zamówienia kontrahenta" do 50 znaków,

   Uaktualnienie 2020.5.1  lub jako zip

   MD5: 38 cd 96 df 08 ab a3 f5 30 43 12 c9 9f 40 93 b2

   • Poprawiono działanie opcji "Wydruk informacji o podstawie wystawienia faktury" dla faktur zaliczkowych - ustawienie to nie powinno wpływać na faktury zaliczkowe,
   • Rozszerzono pole "Numer zamówienia kontrahenta" do 50 znaków,

   Uaktualnienie 2020.4.2  lub jako zip

   Wersja rozwojowa

   MD5: bd 3e 49 9f a4 51 18 08 8a c6 6f c9 36 61 60 d7

    Uaktualnienie 2020.4.1  lub jako zip

    MD5: de d4 28 02 87 b5 09 2e d9 40 24 46 bc 5e f4 1c

    • Dodano możliwość zdefiniowania % dofinansowania składek ZUS (tarcza antykryzysowa) w stawkach i współczynnikach modułu płacowego,
    • Dodano możliwość utworzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za dowolnie wybrany okres dat (Inne\Niestandardowy zakres),
    • Dodano możliwość wyboru dla dowodów wewnętrznych czy ma być używany prefiks "DW" czy "Dowód wewnętrzny nr",
    • Dodano przy księgowaniu dowodów wewnętrznych automatyczne uzupełnianie opisu zdarzenia gospodarczego na podstawie nazwy pozycji z dowodu wewnętrznego, jeżeli w dowodzie wewnętrznym podana jest tylko jedna pozycja,
    • Dodano integrację modułu "Zamówień internetowych" z sklepami "Allegro" oraz "BaseLinker",
    • Dodano możliwość utworzenia zamówienia od odbiorcy na podstawie zamówienia internetowego,
    • Dodano rozliczanie zaliczek dla paragonów fiskalnych dla drukarek Novitus Online, Posnet Online,
    • Dodano możliwość zapisywania faktur do plików XML zgodnych z PEPPOL BIS 3.0 Billing,
    • Dodano możliwość wydruku paragonów (niefiskalnych) w wielu kopiach,
    • Dodano formę transportu do zamówień,
    • Dodano możliwość filtrowania faktur sprzedaży/zakupu oraz dokumentów magazynowych według waluty,
    • Dodano sprawdzanie ciągłości wystawianych faktury,
    • Dodano możliwość wystawienia faktury jako osoba fizyczna (tylko dla faktur FA i tylko w przypadku samozatrudnienia),
    • Dodano opcję wyglądu "Zapamiętuj położenie okien modalnych",
    • Zmieniono przy każdym księgowaniu z innych modułów, aby numer dokumentu był unikatowy dla operacji np. podczas księgowania ZUS Fundusz Pracy - zamiast "ZUS FP" będzie używane "ZUS FP marzec 2020",
    • Poprawiono początkowy rozmiar okien przy włączonym niestandardowym skalowaniu czcionek i okien,
    • Poprawiono obliczanie kwoty rabatu dla wydruków paragonów fiskalnych na drukarkach Optimus/Novitus (w specyficznych warunkach, gdy kwota rabatu zawiera ułamkowe części groszy i powinna być zaokrąglona),
    • Poprawiono przeliczanie podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w przypadku, gdy przekroczony jest limit kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i były wprowadzane dodatki lub potrącenia, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu bądź rentowemu w poprzednich miesiącach (dodatki te nie były sumowane do kwoty podstawy za poprzednie miesiące),
    • Poprawiono importowanie do księgowania walutowych faktur z pliku JPK_FA(3),
    • Poprawiono spis arkusza inwentaryzacyjnego dla przypadku gdy występowała korekta ceny przyjęcia, a na stanie na dany dzień nie odnotowano towarów z ceną korygowaną (przed korektą),
    • Poprawiono księgowanie faktur korygujących z korektą kursu waluty (do tej pory sytuacja nie była obsługiwana),
    • Poprawiono przy importowaniu dokumentów z plików EPP, jeżeli nie podano kodu kraju wydania numeru NIP w pliku, a kod kraju jest podany w danych kontrahenta, wtedy zostaje użyty kod kraju z danych kontrahenta,
    • Poprawiono wprowadzanie zapłat do dokumentu z poziomu Rozrachunki\Dokumenty\Bank i wskazywaniu zapłaty za dokumenty kosztowe - wartości powinny podawane być w wartościach ujemnych,
    • Usunięto możliwość eksportu KEDU w wersji 1.3 i typie plików "kdu",

    Uaktualnienie 2020.3.2  lub jako zip

    MD5: ee 0b 0a 35 32 f5 22 d0 4c 8b af c4 c5 a9 5e 74

    • Dodano formularz PIT/IP,
    • Poprawiono rzadki błąd przy uruchamianiu formularzy,
    • Poprawki w zakresie funkcjonalnym w nowym ekranie podglądu JPK,

    Skontaktuj się z nami

    Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

    604 814 422

    biuro@jaslan.pl