JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Bez żadnych limitów

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M, JPK_V7K, JPK_VAT, JPK_FA, JPK_FA_RR, JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_MAG, JPK_WB. Rozliczenie Roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28 i inne. Formularze VAT-7, VAT-7D, VAT-8, VAT-9, VAT-12, VAT-UE, VAT-UEK, PIT-5, PIT-5L, IFT-2, IFT-2R i inne.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
OCR
Automatyczne wprowadzanie dokumentów księgowych na podstawie skanów dokumentów, plików PDF i obrazów.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/IFT-1R, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

99 zł
za rok*

 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

199 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

399 zł
za rok*

 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

* - ceny brutto, rok = 365 dni kalendarzowe od momentu aktywacji

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2021.10.3

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2021.10.3  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: fe a8 eb f5 7e 69 65 f8 b5 dd 22 f3 2e 36 6d 00

 • Dodano formularz VIU-DO(1) dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej (OSS),
 • Dodano nowy typ transakcji "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług na odległość (OSS)",
 • Dodano możliwość wprowadzenia miejsc po przecinku dla % odliczenia VAT,
 • Dodano w opcjach importu możliwość wyboru kursu dla przeliczenia przy imporcie faktur z pliku JPK_FA,
 • Dodano możliwość wyszukiwania po NIP w polach klienta niezależnie od myślników (tylko DBF - dla wersji SQL to rozwiązanie było już stosowane),
 • Dodano możliwość wystawiania faktur OSS dla nie VATowców,
 • Poprawiono, aby osoby z kodem tytułu ubezpieczenia 0511 nie były nigdy pobierane do JPK,

Uaktualnienie 2021.10.2  lub jako zip

MD5: bb da e7 e2 05 0f 61 5b 99 96 b2 c8 37 10 86 33

 • Poprawiono sumy ewidencji przychodów dla niestandardowej ilości stawek ryczałtu,
 • Poprawiono działanie niektórych filtrów tak aby działały dokładnie tak samo w wersjach SQL i bez SQL,

Uaktualnienie 2021.10.1  lub jako zip

MD5: e6 11 9d 07 7a c6 74 8d c4 67 4e bd 55 10 f5 2c

 • Dodano możliwość wydruku zaświadczenia o zarobkach pracownika,
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów do ewidencji przychodów w rozbiciu na poszczególne stawki ryczałtu,
 • Dodano możliwość podpisywania plików PDF po utworzeniu podpisem kwalifikowanym (wymaga włączenia opcji),
 • Dodano możliwość wyłączenia podglądu PDF przy wysyłce mail (opcja w ustawieniach poczty e-mail),
 • Dodano możliwość zapisu dokumentu księgowego z zerową wartością a przeciwnymi wartościami zapisywanymi do kolumn PKPiR (np. przeksięgowanie z kolumny 10 do 13),
 • Dodano używanie domyślnej formy płatności z ustawień zamówień internetowych przy importowaniu faktur z sklepu internetowego,
 • Dodano możliwość wystawienia faktury do WZ z paragonem do której nie był wystawiony paragon,
 • Dodano możliwość utworzenia raportu towarów trudno zbywalnych według sprzedaży,
 • Poprawiono w raportach sprzedaży i obrotów pokazywanie korekt ilości tak aby były czytelniejsze dla użytkownika,
 • Poprawiono aktualizację miesiąca sprzedaży w przypadku zmiany daty w dokumencie księgowym,

Uaktualnienie 2021.9.4  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 12 f7 07 2d fa ed 84 01 b8 16 06 6b 22 5a 6e 73

  Uaktualnienie 2021.9.3  lub jako zip

  MD5: 3c 5a 84 cf fd d8 e3 18 1d 3e ee e4 10 f8 71 ae

  • !Poprawiono w przypadku nie zaznaczania wypełniania od nowa danych dotyczących przychodów w PIT-5/PIT-5L odnajdywanie źródła przychodu do którego mają być uzupełnione dane,
  • Dodano możliwość ukrycia załącznika PDF w oknie wysyłania wydruku (w tym faktury),

  Uaktualnienie 2021.9.2  lub jako zip

  MD5: db 4a 67 ca 96 71 09 56 e8 e1 b6 d3 f4 5c a5 9d

  • Dodano możliwość importowania dokumentów z plików INI w procedurach OSS oraz IOSS (według stawek VAT obowiązujących w krajach),
  • Dodano do obsługi każdego pliku wejściowego w importowaniu dokumentów logikę ustalania kraju oraz kodu nadania NIP na podstawie NIP, dodano możliwość wczytywania i tłumaczenia angielskich nazw krajów,
  • Dodano możliwość importowania z Baselinker'a transakcji w procedurze OSS,

  Uaktualnienie 2021.9.1  lub jako zip

  MD5: 69 7f 11 46 f9 8b 61 9c 41 89 23 8c 58 a1 47 69

  • Dodano formularz VII-DO(1) dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS),
  • Dodano możliwość importowania faktur w opcji "Księgowość\Operacje\Importowanie dokumentów" bezpośrednio z systemu BaseLinker,
  • Dodano możliwość wprowadzenia dowolnie długiego tekstu w pozycjach not korygujących,
  • Dodano w pliku JPK możliwość rejestrowania eksportu towaru w procedurze VAT marża,
  • Dodano do zestawienia sprzedaży kolumnę kraju,
  • Dodano możliwość filtrowania według numeru NIP w dokumentach zaksięgowanych,
  • Dodano możliwość eksportowania deklaracji rezygnacji PPK,
  • Dodano możliwość zminimalizowania menu po lewej stronie - menu zostanie automatycznie zminimalizowane jeżeli okno aplikacji jest węższe niż połowa szerokości ekranu,
  • Dodano w danych firmy możliwość jawnego wybory formy prawnej (będzie miała wpływ na wybór podatnika w pliku JPK oraz rodzaj podatnika przy uzupełnianiu formularzy podatkowych),
  • Dodano możliwość wyboru czy dla części ewidencyjnej wydruku pliku JPK_V7M/JPK_V7K ma być drukowane podsumowanie czy szczegóły (wszystkie wiersze),
  • Dodano możliwość importowania z plików CSV wartości do oddzielnych kolumn PKPiR (pola K_7, K_8, K_10, K_11, K_12, K_13),
  • Dodano możliwość importowania z plików INI wartości do oddzielnych kolumn PKPiR (pola KOLUMNA 7, KOLUMNA 8, KOLUMNA 10, KOLUMNA 11, KOLUMNA 12, KOLUMNA 13),
  • Dodano więcej możliwości sortowania terminarzu należności oraz zobowiązań,
  • Dodano przy wysyłaniu e-mail z załącznikiem PDF, podgląd załącznika na ekranie przed wysyłką,
  • Dodano opcję dla ofert "Drukuj informacje o udzielonym rabacie", "Drukuj ceny i wartości brutto i netto obok siebie",
  • Dodano możliwość pobierania danych właściciela/wspólnika z bazy danych REGON,
  • Dodano automatyczne pobieranie danych właściciela z bazy danych REGON przy zakładaniu nowej firmy,
  • Dodano możliwość wydruku not księgowych oraz not korygujących w języku obcym,
  • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.3,
  • Dodano integrację z systemem ShopGold,
  • Zmieniono dla plików JPK_V7 aby od lipca 2021 nie były wprowadzane oznaczenia MPP - nawet gdy zostały podane na dokumentach oraz aby oznaczenia SW były automatycznie zamieniane na EE,
  • Zmieniono aby przy importowaniu dokumentów jeżeli jest określone zdarzenie gospodarcze dla konta księgowego, a w importowanym pliku nie było informacji na temat zdarzenia gospodarczego, opis zdarzenia gospodarczego zostaje pobrany z przypisanego konta,
  • Zmieniono używanie makr/zmiennych na szablonach faktur oraz fakturach - zestaw zmiennych/makr będzie taki sam niezależnie od tego czy jest to szablon czy sama faktura, uwagi do szablonu nie będą przekształcane podczas wystawiania faktury, a w momencie jej wydruku czy zapisu,
  • Poprawiono uwzględnianie składki pracodawcy RCA w przypadku wypłaty wynagrodzenia z przesunięciem i uwzględnianiem składki pracodawcy jako przychodu pracownika w kolejnym miesiącu (od daty wypłaty) - składka powinna być uwzględniona za miesiąc w którym dokonano wpłaty do PPK, nie za miesiąc kolejny,
  • Poprawiono aktualizację PIT-5/PIT-5L uproszczonego przy aktualizacji z wielu działalności w przypadku gdy nazwa źródła przychodów tych działalności była taka sama,

  Uaktualnienie 2021.8.2  lub jako zip

  Wersja rozwojowa

  MD5: f1 8e 09 eb 82 0b bf f7 71 19 36 38 d1 dd ee fb

   Uaktualnienie 2021.8.1  lub jako zip

   Wersja rozwojowa

   MD5: 7e 99 71 7e a2 e0 1a 22 e1 2d f5 86 6a d4 da 78

    Uaktualnienie 2021.7.3  lub jako zip

    Wersja rozwojowa

    MD5: 92 8a de d1 88 ab 3c 1d 0a 26 19 24 18 b8 fd f5

     Skontaktuj się z nami

     Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

     604 814 422

     biuro@jaslan.pl