JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

89 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

179 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

359 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2018.11.3 , nie podpisany

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2018.11.3 , nie podpisane  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: b4 5b 97 c0 2d 8c ac b1 4d fa c6 79 a1 87 42 91

 • Dodano możliwość zdefiniowania wartości stałych jako wyrażeń lub np konkatenacji kolumn podczas importowania z plików CSV,

Uaktualnienie 2018.11.2 , nie podpisane  lub jako zip

Wersja rozwojowa

MD5: 30 e1 d4 ce c7 10 69 cf 19 e6 89 95 2f a4 3a 84

 • Dodano kontrolę limitu przychodu dla ewidencji przychodu z czynszu najmu - po przekroczeniu 100 000 zł stawka 8.5% automatycznie zostanie zwiększona do 12.5%,
 • Dodano opcję dla rejestrów VAT pozwalającą wybrać w jaki sposób będzie prezentowana kwota "Brutto" - czy jako kwota "Razem" z dokumentu księgowego czy jako suma "Netto" + "VAT" z ewidencji VAT,
 • Dodano możliwość nadania dowolnego numeru faktury dla faktur pro forma,
 • Zmieniono sposób wyszukiwania ponownie wprowadzonych dokumentów księgowych,
 • Poprawiono aby dla faktury pro forma z typem transakcji WNT automatycznie ustawiał stawkę 0% dla nowo dodanych pozycji faktury,
 • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików JPK_VAT - problem z wyborem rodzaju rejestru pomiędzy zakupami opodatkowanymi a zakupami opodatkowanymi i zwolnionymi,
 • Poprawiono odczytywanie ustawień importowania dla modułu biura rachunkowego,
 • Usunięto formularze PIT-5 (14) oraz PIT-5 (15) do 2006 roku,

Uaktualnienie 2018.11.1 , nie podpisane  lub jako zip

MD5: be 4e 38 8f b9 31 2a 06 25 75 f1 67 aa f9 29 75

 • Dodano możliwość zmiany wielkości wybranych okien modalnych (w tym okna wyboru towaru lub usługi),
 • Zmieniono zachowanie przy klonowaniu faktur tak aby data dostawy oraz termin płatności nie były klonowane, ale wyznaczane na podstawie dnia klonowania,
 • Poprawiono obliczanie współczynnika proporcji dla VAT-7 (tylko przy ustawieniach automatycznego współczynnika),

Uaktualnienie 2018.10.2 , nie podpisane  lub jako zip

MD5: ae c5 97 63 4b 37 a3 98 d4 7c b4 76 31 bb 8a 04

 • Dodano dla dodatków i potrąceń możliwość określenia czy dodatki i potracenia dodawane/odejmowane do wynagrodzeń lub do wypłaty mają być uwzględniane w księgowanych kosztach uzyskania przychodu firmy do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, przy czym domyślnie dodatki stanowią koszt uzyskania przychodu a potrącenia nie obniżają kosztu uzyskania przychodu,
 • Dodano możliwość wystawienia KP po wystawieniu paragonu z formą zapłaty dla której określone zostało żeby był tworzony dokument kasowy,
 • Dodano możliwość wydrukowania zestawienia faktur, które nie zawiera żadnych pozycji,
 • Dodano opcję do opcji obliczenia VAT - Kwoty w stawce "nie podlega" mają być ujmowane w wartości "netto",
 • Dodano do tworzonego archiwum informacje o firmie dla której archiwum zostało utworzone w celu uniknięcia pomyłki podczas odtwarzania archiwum,
 • Dodano możliwość wyzerowania arkusza w oknie "Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji",
 • Dodano możliwość klonowania kontrahenta z poziomu listy wyboru kontrahentów,
 • Zmieniono miejsce zapisu ustawień importowania, ustawienia w biurze przechowywane są dla każdej firmy osobno,
 • Poprawiono importowanie plików EPP z plików z kodowaniem OEM 852,

Uaktualnienie 2018.10.1 , nie podpisane  lub jako zip

MD5: f4 ac 1b fc e6 59 1c 50 09 ec 04 82 04 b7 69 7b

 • Dodano możliwość klonowania faktur,
 • Dodano możliwość wyboru kodowania, znaku separatora oraz wyłączenia możliwości eksportowania nagłówka tabeli w przypadku eksportowania do plików CSV,
 • Dodano przy importowaniu dokumentów uzupełnianie dat, które nie zostały podane w importowanym dokumencie,
 • Dodano domyślną formę płatności dla paragonów,
 • Dodano w odtwarzaniu kopii bezpieczeństwa możliwość wyboru archiwum automatycznych z listy,
 • Dodano opcję "Wyróżnij ceny indywidualne" dla wprowadzanych pozycji do dokumentów magazynu, zamówień oraz faktur (poprzednio funkcja była włączona w wersji jednostanowiskowej i zawsze wyłączona w wersji sieciowej),
 • Dodano możliwość zaksięgowania wybranych/zaznaczonych dokumentów w oknie "Wprowadzanie dokumentów księgowych",
 • Dodano możliwość wskazania faktur zaliczkowych przy wprowadzaniu faktury końcowej w celu ułatwienia procesu wprowadzania faktury końcowej,
 • Poprawiono zmianę nazwy grupy kontrahentów tak aby uwzględniana była również w cenniku indywidualnym,
 • Poprawiono zapamiętywanie haseł do wysyłania poczty dłuższych niż 54 znaki,
 • Poprawiono księgowanie faktur końcowych tak aby nie była konieczna ręczna zmiana kwoty do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Poprawiono generowanie JPK_WB - dodano domyślny kod waluty jeżeli nie jest określony w koncie bankowym,
 • Poprawiono zmianę powodu korekty faktury (tylko wersja nie SQL),
 • Usunięto kolumnę "Struktura" z podglądu tabeli wprowadzanych dokumentów oraz ewidencji dokumentów zaksięgowanych w celu przyspieszenia działania okien w szczególności w wersji sieciowej,
 • Usunięto hasło administratora - należy korzystać z opcji zabezpieczenia systemu hasłem,

Uaktualnienie 2018.9.4 , nie podpisane  lub jako zip

MD5: a1 65 52 9e 36 a2 84 df d4 13 51 59 e4 b6 2e 28

 • Dodano odrębną datę "Data obowiązku podatkowego" dla dokumentów ewidencji sprzedaży tak aby można było rozróżnić szczególne przypadki dla których data sprzedaży jest inna niż data obowiązku podatkowego,
 • Dodano możliwość zdecydowania przy imporcie dokumentów księgowych z pliku JPK_FA w jaki sposób interpretować kwotę "Nie podlega" (wymaga zmiany opcji programu),
 • Dodano typ transakcji "Import usług" - powinien być on używany zamiast rejestrów 8-13, które zostaną w przyszłości usunięte,
 • Dodano możliwość ujmowania zakupów opodatkowanych stawką zwolnioną w VAT-7 i JPK,
 • Dodano możliwość zawierania dokumentów tylko i wyłącznie z stawką 0% lub zwolnioną w ewidencji VAT (domyślnie włączone),
 • Dodano do filtrów terminarzy należności i zobowiązań formy płatności,
 • Dodano pole typu transakcji do danych kontrahenta,
 • Dodano możliwość pobierania zamówień i ich realizacji z sklepu PrestaShop,
 • Dodano możliwość określenia sposobu rozliczania PIT-5 lub PIT-5L, tak aby w menu pokazać tylko jedną opcję i uniknąć przypadkowego obliczenia podatku niewłaściwą metodą,
 • Dodano możliwość zdefiniowania stopki do dokumentów WZ,
 • Dodano możliwość wydruku łącznej wagi na WZ,
 • Dodano możliwość podania numeru NIP przy wydruku paragonu fiskalnego,
 • Dodano możliwość wydruku numeru systemowego na drukarkach fiskalnych z protokołem Posnet,
 • Dodano możliwość wystawiania faktur "Metoda kasowa" bez konieczności zmiany w opcjach firmy,
 • Uwzględniono ustawienie "Odrębna numeracja faktur oraz paragonów dla różnego trzeciego członu" dla faktur zaliczkowych FZ,
 • Rozszerzono pole nazwy formy wypłaty w module płac do 60 znaków,
 • Poprawiono obliczanie kwoty do zaksięgowania dodatków i potrąceń w przypadku dodatków i potrąceń bez wypłaty,
 • Poprawiono błąd przy tworzeniu zestawień VAT,
 • Poprawiono błąd przy imporcie plików INI przy NIP wraz z kodem kraju wpisanym w całości do pola NIP,
 • Poprawiono tworzenie terminarzy należności i zobowiązań tak, aby w szczególnych przypadkach nie były zawierane dokumenty, dla których płatność nie jest istotna (dokument + korekta bez płatności),
 • Poprawiono obliczanie liczby osób ubezpieczonych do formularza DRA - zliczane są tylko te osoby dla których wyliczone jest jakiekolwiek ubezpieczenie lub fundusz,
 • Poprawiono zaokrąglenie groszy VAT w przypadku, gdy był niski udział sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, dodatkowo określone odliczenie VAT w dokumencie nie 100% oraz opcja dotycząca kolejności odliczania VAT zaznaczona, oraz kwota powodowała ułamki w okolicy 0,49-0,59 grosza (setne części grosza),
 • Poprawiono tworzenie e-deklaracji dla VAT-ZD w liczbie załączników większej niż jeden,
 • Poprawiono wyznaczanie daty obowiązku podatkowego dla faktur wewnętrzwspólnotowych rozliczanych metodą kasową na podstawie rozrachunków - data obowiązku podatkowego uwzględniana jest na podstawie daty faktury/informacji z dokumentu księgowego, nie zaś na podstawie rozrachunków,
 • Poprawiono zapamiętywanie stanu zmaksymalizowania głównego okna programu,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11, aby w przypadku braku zagranicznego numeru identyfikacyjnego nie był wybierany dokument identyfikacji zagranicznej,
 • Usunięto pole "Opodatkowano w" - brak znaczenia po rozszerzeniu możliwości pola "Transakcja",

Uaktualnienie 2018.9.3 , nie podpisane  lub jako zip

MD5: b5 09 30 91 61 73 ec 6e af b5 d0 8a d0 f9 d3 cf

 • Dodano osobne ustawienia marginesów dla wydruków PDF,
 • Poprawiono działanie nowych typów transakcji "Korekta podatku naliczonego art.89b ust.1" oraz "Korekta podatku naliczonego art.89b ust.4",
 • Poprawiono aktualizowanie VAT-UE dla większej ilości wierszy (regresja od wersji 2018.9.2),
 • Poprawiono importowanie plików CSV (dokumenty księgowe),

Uaktualnienie 2018.9.2 , nie podpisane  lub jako zip

MD5: 57 85 2b 40 d2 1c c9 c3 e6 e2 8e 4a 51 a7 bc fa

 • Poprawiono importowanie plików CSV (dokumenty księgowe),

Uaktualnienie 2018.9.1 , nie podpisane  lub jako zip

MD5: 47 93 4e 8f f8 bb 48 95 7f c5 7a c8 a8 61 a8 bd

 • Dodano nową wersję e-deklaracji dla VAT-7 i VAT-7K,

Uaktualnienie 2018.8.3 , nie podpisane  lub jako zip

MD5: 32 f5 ea 8a 3a 11 92 1f 5a de 11 7f 50 61 94 77

 • Dodano możliwość importowania wyciągu bankowego z raportu MT940,
 • Dodano zabezpieczenie dla rzadkiego błędu przy pierwszym uruchomieniu programu po aktualizacji (ze starszych wersji),
 • Dodano zapamiętywanie ustawień dotyczących mapowania dla importu plików CSV,
 • Zmieniono zachowanie przy wprowadzaniu numeru faktury dla różnych numeracji ze względu na trzeci człon, że jeżeli numer faktury został podany ręcznie to zmiana trzeciego członu faktury nie spowoduje wyboru kolejnego wolnego numeru w danej serii numeracji,
 • Zmieniono generowanie pliku JPK_FA w sekcji "Wiersze faktur" dla pozycji faktur w przypadku korekt, tak aby cena odzwierciedlała korektę ceny, a nie cenę po korekcie (jest to spójne z uzupełnianiem kolumny ilości dla korekty),
 • Poprawiono oznaczanie pozycji 69-71 na "nie" przy oglądaniu VAT-7 oraz usunięto adnotacje urzędowe,
 • Poprawiono uzupełnianie przelewu dla VAT-7,
 • Poprawiono uwzględnianie kwot w deklaracji VAT-UE dla ustawień jeżeli firma nie jest podatnikiem VAT, a prowadzi rejestry VAT na potrzeby VAT-8/VAT 9-M (kwoty pobierane są z ewidencji VAT a nie z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów),
 • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta na zestawieniach magazynowych (w tej chwili drukowana jest nazwa skrócona dla zwyczajnych kontrahentów, a dla incydentalnych pełna),
 • Poprawiono tworzenie kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego poprzez linię poleceń,
 • Poprawiono otwieranie ewidencji sprzedaży przy numerach ewidencji cztero i pięcio cyfrowych,
 • Poprawiono otwieranie PIT-5/5L (w tym i uproszczonych) na właściwym miesiącu w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego,
 • Poprawiono importowanie plików CSV dla specyficznych kombinacji cudzysłowów,
 • Poprawiono importowanie kontrahentów z plików CSV, przy identycznej nazwie skróconej dane kontrahenta są nadpisywane,
 • Poprawiono obsługę VAT-ZD dla VAT-7,

Skontaktuj się z nami

Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

604 814 422

biuro@jaslan.pl