JasLAN

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Program do prowadzenia księgowości dla małych i średnich firm

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencja Przychodów, Ewidencja VAT, E-Deklaracje, Jednolity Plik Kontrolny, Wystawianie faktur, Magazyn i sprzedaż, Płace, Środki trwałe

Księgowość
Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów, ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego użytego do celów służbowych.
E-deklaracje, JPK
Wypełnianie, drukowanie, elektroniczna wysyłka formularzy podatkowych. Tworzenie i wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Sprzedaż
Magazyn towarów i usług, wystawiania faktur, przyjmowania i wysyłania zamówień na towary, wysyłania ofert handlowych Łatwe i przejrzyste prowadzenie gospodarki magazynowej, przeróżne opcje i możliwości. Wsparcie dla urządzeń fiskalnych. Obsługa czytników kodów kreskowych. Integracja z sklepami internetowymi.
Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja i automatyczne księgowanie.
Rozrachunki
Rozrachunki z kontrahentami, terminarz należności i zobowiązań pomoże śledzić rozliczenia w Twojej firmie.
Płace
Kartoteka pracowników, naliczanie płac, listy płac, PIT-11, eksport do Płatnika.
Biuro rachunkowe
Program posiada moduł przeznaczony dla biur rachunkowych, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób będziesz mógł prowadzić ewidencję wielu firm.
Wersja sieciowa
Wersja sieciowa umożliwi Ci pracę z programem w sieci na wielu stanowiskach.

Wybierz wersję

Wybierz odpowiednią wersję do Twoich potrzeb

Mała Księgowość

59 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • -
 • -

Mała Księgowość wersja sieciowa

109 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • -

Mała Księgowość dla Biur Rachunkowych

249 zł
za rok

 • wystawianie faktur
 • rozliczenie podatku dochodowego
 • kadry i płace
 • PKPiR oraz ewidencja przychodu
 • ewidencja VAT
 • ewidencja najmu
 • e-deklaracje
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • magazyn
 • produkcja
 • praca na kilku komputerach (sieć lokalna)
 • dowolna liczba firm

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2018.2.9 , nie podpisany  lub jako zip

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2018.2.9 , nie podpisane  lub jako zip

 • !Zmieniono interfejs do http://mikro-jpk.mf.gov.pl po niezapowiadanej zmianie przez Ministerstwo Finansów,

Uaktualnienie 2018.2.8 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość utworzenia pliku eksportowanych dokumentów magazynów i faktur za wybrany okres,
 • Dodano możliwość drukowania nazwy kraju na fakturze,
 • Dodano możliwość zapisu UPO do pliku XML,
 • Dodano grupowe usuwanie dokumentów z listy importowania,
 • Dodano informację, z których pól którego formularza pobierać kwotę przychodu,
 • Dodano możliwość wprowadzania kompensat dla dokumentów korygujących (bilansowanie ich z normalnymi dokumentami),
 • Przywrócono w rozrachunkach z kontrahentami pokazywanie tylko rozrachunków z danego roku (pełna historia rozrachunków dostępna jest w opcji "Historia"),
 • Poprawiono pokazywanie roku daty zdarzenia gospodarczego, dla zdarzeń dla których obowiązek podatkowy VAT przypada w kolejnym roku (tylko gdy pokazywane z poziomu kolejnego roku),
 • Poprawiono kwoty na wydruku zestawieniu zapłat w przypadku gdy VAT nie podlega rozrachunkowi (np. w przypadku odwrotnego obciążania),
 • Poprawiono aktualizację PIT-5/5L dla wielu działalności różniących się co do VAT,
 • Poprawiono importowanie niektórych znaków specjalnych XML,
 • Poprawiono wysyłanie do systemu Mikro-JPK (podpisywanie danymi) "pustych" plików JPK (plik jest powiększany do przynajmniej 1kB, aby system go zaakceptował),
 • Poprawiono sprawdzanie kontrahentów w przypadku powtarzającego się NIP w dwóch lub więcej kontrahentów,
 • Poprawiono obliczenia cen i marży dla dokumentu PZ (przy modyfikowaniu ceny sprzedaży, zmieniany jest narzut),

Uaktualnienie 2018.2.7 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość podpisania plików JPK danymi,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania daty wypłaty na liście płac,
 • Dodano możliwość przełączanie pomiędzy wydrukiem miesiąca naliczenia a miesiącem płacy na karcie przychodów (domyślnym miesiącem jest miesiąc płacy),
 • Poprawiono uzupełnianie automatycznego dnia wypłaty, gdy dzień był podany spoza zakresu i dodano obsługę ostatniego dnia, 31 to zawsze ostatni dzień,

Uaktualnienie 2018.2.6 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano automatyczne sprawdzenie plików JPK podczas ich tworzenia oraz przed wysyłką,
 • Dodano możliwość wprowadzania dowolnych numerów NIP dla krajów z poza unii europejskiej,
 • Dodano możliwość nie importowania dokumentów do PKPiR lub ewidencji VAT (bez wpisu),
 • Dodano możliwość ujmowania tylko pracowników z niezerową zaliczką w PIT-4R,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie brakujących dat wypłaty (tylko dla obliczeń), jeśli automatyczne uzupełnianie skonfigurowane w opcjach,
 • Usunięto możliwość wysyłanie JPK do środowiska testowego,
 • Poprawiono zliczanie płac na przełomie roku w przypadku pracowników wprowadzonych w innej kolejności,
 • Poprawiono zliczanie kwot księgowych gdy firma nie jest w VAT, a ma aktywne rejestry VAT,
 • Poprawiono ustalanie ceny sprzedaży w przypadku tworzenia PZ w walucie,
 • Poprawiono eksport płac do Płatnika wg zasad płacy,

Uaktualnienie 2018.2.5 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość wydrukowania ceny jednostkowej i wartości na fakturze marża,
 • Dodano możliwość wystawiania faktur wewnętrznej, komis oraz marża dla faktury usługowej,
 • Poprawiono uzupełnianie danych kontrahenta oraz konta bankowego podczas realizacji abonamentów,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 "za następny miesiąc",
 • Poprawiono działanie automatycznego księgowania nieodliczonego VATu w przypadku ,

Uaktualnienie 2018.2.4 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano zasady płac, dzięki którym można określić, gdzie trafiają poszczególne płace, np. jak według daty wypłaty wypełniany jest PIT-11,
 • Dodano możliwość wprowadzenia towaru na dokumentach PZ i RR przy określonej marży wg ceny sprzedaży - modyfikowana jest odpowiednio cena zakupu,
 • Dodano możliwość definiowania trzeciego członu faktury w dowolnym miejscu w formacie faktury,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania terminu realizacji zamówienia na fakturze zaliczkowej,
 • Dodano możliwość wydruku "oryginał/kopia" na wydruku not korygujących,
 • Dodano możliwość wysyłania ukrytej kopii do siebie dla wysyłania faktur mailem,
 • Dodano możliwość tworzenia JPK_VAT tylko zakupy lub tylko sprzedaż (do eksportu do innych programów),
 • Dodano opcję do określenia preferowanego typu dokumentu przy wprowadzaniu nowego dokumentu WZ,
 • Dodano opcję do wyłączenia podpisów w oglądanej e-deklaracji,
 • Dodano zestawienie zobowiązań,
 • Zmieniono aby generował się JPK VAT 3 za wszystkie okresy, nie tylko za okres od którego on obowiązuje,
 • Poprawiono odświeżanie terminarza zobowiązań i należności po dokonaniu zapłaty za dokument nie zaksięgowany (dotychczas pozycja się nie odświeżała),
 • Poprawiono nadawanie numeru faktury pro forma przy wystawianiu faktury pro forma z zamówienia odbiorcy przy stosowaniu niestandardowego formatu numeru faktur,
 • Poprawiono podgląd faktur zaliczkowych,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wszystkich o tym samym NIP lub PESEL w przypadku gdy składają się z samych dziewiątek - wtedy aktualizacja jest po imieniu i nazwisku,
 • Poprawiono dodawanie towaru do wewnątrzwspólnotowego dokumentu PZ, stawka VAT jest zmieniana na 0% (wycofanie zmiany z wersji 2018.1.8),
 • Poprawiono ustawianie opisu zdarzenia gospodarczego w czasie importowania,
 • Poprawiono zliczanie osób dla PIT-4 i PIT-4R - brane pod uwagę są tylko osoby z niezerowymi zaliczkami na podatek,
 • Poprawiono brak domyślnego konta bankowego przy realizacji szablonu faktury,
 • Poprawiono brak zapisu danych kontrahenta przy realizacji szablonu faktury,
 • Poprawiono uwzględnianie opcji dotyczącej rabatu na zamówieniu, na zamówieniu dołączonym do faktury zaliczkowej,
 • Poprawiono błąd przy wydruku szablonu faktury,
 • Poprawiono obliczanie kwot zwrotu w VAT-7/7K,
 • Poprawiono wysyłanie przy użyciu podpisanego już pliku do systemu JPK po wysłaniu do środowiska testowego - ze względu na różne klucze MF używane do podpisu do obu środowisk, taka ponowna szybka wysyłka jest niemożliwa,
 • Usunięto okno wystawiania paragonów, zastępując je szybkim przejściem do tworzenia nowego paragonu (wszystkie realizowane funkcje z okna wystawiania paragonów można wykonać w oknie zestawienia dokumentów magazynowych),

Uaktualnienie 2018.2.3 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość scalania JPK_VAT (2) z JPK_VAT (3),
 • Dodano ograniczenie do aktualizowania PIT-11 dla wszystkich działalności (muszą posiadać ten sam NIP),
 • Zmieniono drukowanie i wysyłanie formularzy po wygaśnięciu licencji - pozwala do końca okresu ważności licencji,
 • Zmieniono sposób zapisu numerów NIP z kodem kraju w pliku JPK (usunięto znak spacji po kodzie kraju),
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wielu działalności (w niektórych przypadkach aktualizacja nie była symetryczna dla wszystkich firm),

Uaktualnienie 2018.2.2 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano sortowanie w raporcie sprawdzeń kontrahentów,
 • Poprawiono tworzenie storno,
 • Poprawiono wyszukiwanie dokumentów księgowych z rozrachunków z kontrahentami,

Uaktualnienie 2018.2.1 , nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość pobrania programu Rozliczenie Roczne 2017,
 • Dodano import dokumentów księgowych z Comarch ERP Optima,
 • Dodano import dokumentów księgowych z plików JPK_VAT oraz JPK_FA (dla podstawowych transakcji),
 • Dodano import dokumentów księgowych z plików CSV,
 • Dodano możliwość sprawdzania stanu podatnika VAT kontrahentów za dany okres,
 • Dodano historię sprawdzeń stanu podatnika w VAT,
 • Dodano eksport JPK_VAT do CSV,
 • Dodano dodatkowy adres e-mail do kontaktu z Urzędem Skarbowym,
 • Dodano obsługę znaków kontrolnych przy imporcie XML,
 • Dodano datę wypłaty dla umów o pracę,
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej wartości pola Ryczałt dla nowych płac - od początku roku 2018 wartością domyślną jest "Nie ryczałt",
 • Dodano możliwość ustalenia rodzaju kosztów uzyskania przychodu - gdzie mają trafiać w PIT-11,
 • Dodano możliwość określenia kwoty zapłaconej w przypadku faktury zaliczkowej FZ,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania numeru strony,
 • Dodano możliwość zmiany ceny sprzedaży (cena sprzedaży 1) podczas wprowadzania dokumentów zakupowych np. PZ,
 • Dodano możliwość aktualizowania PIT-11 na podstawie innych działalności (dla modułu biuro rachunkowe),
 • Dodano możliwość określenia dwucyfrowego numeru faktury w formacie faktur np. RRRR/MM/NN -> 2018/01/03,
 • Dodano możliwość określenia numeracji faktur zawierającej literę R przed lub bo roku np -> R2018/1,
 • Dodano wartość brutto do zestawienia sprzedaży,
 • Zmieniono sposób zapamiętywania w systemie rozrachunków z kontrahentami, w taki sposób aby zapłaty były zapamiętywane według numeru dokumentu, a nie według konkretnego "wystąpienia" dokumentu,
 • Zmieniono maksymalna liczbę miejsc po przecinku dla ilości w module magazyn oraz na fakturach z 4 do 8,
 • Usunięto możliwość wyboru które tabele są obsługiwane przez SQL (od teraz wszystkie tabele będą obsługiwane),
 • Poprawiono działanie uprawnień użytkowników (tylko wersja sieciowa) uwzględniając możliwość ukrycia niektórych kolumn oraz wartości,
 • Poprawiono brak kodu systemowego dla JPK_VAT (3) w podglądzie JPK,
 • Poprawiono import dokumentów dla ewidencji przychodów,
 • Poprawiono brak informacji o odwrotnym obciążeniu na wydruku na drukarce igłowej,
 • Poprawiono wydruk inwentaryzacji dla ewidencji przychodów kwartalnej,
 • Poprawiono formatowanie numeru faktury przy wystawianiu faktury na podstawie faktury pro forma oraz niestandardowej numeracji faktur,
 • Poprawiono wczytywanie JPK w przypadku problemów w strukturze XML,
 • Poprawiono import dokumentu z pliku ini w przypadku zdublowanych stawek VAT,
 • Poprawiono obliczanie zaliczki na podatek przy przekroczeniu drugiego progu dla PIT-5 i PIT-5 uproszczony,
 • Poprawiono błąd w czasie eksportu dokumentu magazynowego do EPP,
 • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,Skontaktuj się z nami

Usługi Informatyczne Andrzej Ciupiński

604 814 422

biuro@jaslan.pl